Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, January 03, 2021

Flash fiction, Bawae

 

Bawae

Melchor F. Cichon.

Jan. 3, 2020

 

Ginabawaean magkaon it baboy si Tay Pedring.

Ginabawaean man kana ro mag-inum it 3 in 1 nga kape

Ag mga beer ag Tanduay

Ag magkaon it cake ag ice cream.

Pero kon owa ngani si Nanay

Tanan nga ginabawae kana

Hay ginainum ag ginakaon na.

“Kan-on kuno ro kaean-on

Ag imnon ro ilimnon total may bueong man.”

Ugaling pagkataliwan it sangdag-on

Owa eon si Tatay Pedring kabugtaw

Sa ana nga katueogon

No comments: