Total Pageviews

Search This Blog

Saturday, January 02, 2021

Maraming salamat sa yo ulan

 

Maraming salamat sa yo ulan
sa pagbisita mo sa amin
mula noong Pasko
hanggang Bagong Taon.
Pero puno pa rin ang mga malls.
 
***Melchor F. Cichon
Jan 2, 2019

No comments: