Total Pageviews

Search This Blog

Saturday, January 02, 2021

Flash Fiction, New Year

 

New Year. 
Dumaan ang trak ng basura.
Lumapit sa akin ang tatlong taon kong Apo.
"Tay, nariyan ang basura!"
"Anong itatapon natin, Anak?"
"Ikaw!"
 
***Melchor F. Cichon
Jan 2, 2019

No comments: