Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, March 09, 2021

Flash Fiction

 

Pasyente: Dok, kay lakas ng tibok ng puso ko. Anong mabuti rito?
Doktor: Huwag kang mag-aalala. Pahihintuin natin yan. Gusto mo ngayon na?
Pasyente: Mamaya na lang, Dok, kapag narito na ang biyanan ko.

No comments: