Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, March 09, 2021

Sa Puno It Butong

 

Sa Puno It Butong
Ni
Melchor F. Cichon
May 24, 2015

Ugsad. Alas dos it agahon.
Sa tubaan ni Nay Pilay, nagkasugot ro mag-amigo nga si Obet ag si Edgar nga mangharana sanda sa baeay ni Thelma sa Ubos. Bag-o lang imaw nag-uli halin sa Manila. Third year BS Biological Science imaw sa Adamson University. Ugaling nagdesisyon nga mag-uli sa Lezo, Aklan ay ginapangasawa kuno imaw it sangka kapre. Bangod kara, nag-uli eon lang imaw sa Aklan. Sa Aklan Catholic College eon kuno imaw magpadayon sa anang pagtuon.
Samtang gapanaw sanday Obet ag Edgar paagto sa baeay ni Thelma, may sangka eaeake nga nagsub-eang kanda ag nagpaandam nga indi gid sanda mag-agto-agto sa baeay ni Thelma. Ag basta eon lang nga naduea.
Ginbalewala ra nanday Obet ag ni Edgar.
Pagkatapos ka andang pagharana, nag-uli sanda. Apang pag-agi nanda sa may puno it butong, gulpi nga naghapay ro sambilog nga puno’t butong ag nagbaeabag sa andang aeagyan. Ag may nabatian sanda nga mabaskug nga limog.
“Ano rato?!”, ro kuros nanday Obet ag Edgar.
Bangod pwede man nanda maeak-ang ro butong nga nagabaeabag sa daean, nag-eak-ang anay si Obet. Apang gulpi ra nga nagtabyog. Napalingkod si Obet sa butong. Mayad ay nakakapyot imaw sa salingsing it butong, ag nakabalanse imaw. Tag sa ibabaw eon imaw, naghambae ro kapri kana: “Ginhambaean ka eon gid nga indi ka mag-agto kay Thelma bangod asawa ko imaw, owa ka gid nagpati kakon. Busa, makaron, itik-eod kita agod madudla ka!"
Ag gin-eugos it kapri ro gitara kay Obet ag ginbali nana ra.
Nagpakitluoy si Obet: “Maeuoy ka kakon. Ipanaog mo eang ako. Promise, indi eon gid ako mag-agto-agto kanday Thelma.”
Amat-amat nga ginhapay it kapri ro butong. Eumokso si Obet sa eugta. Gintawag nana si Edgar ugaling nakadaeagan eo’t-a imaw pabalik sa baeay nanday Thelma.

No comments: