Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, March 14, 2021

Pagkatapos

 

Pagkatapos
Melchor F. Cichon
March 14, 2017
 
Pagkatapos
Natong baeayon
Ro atong mga handum,
Naduea ka dayon.
Hambae mo,
Tanan nga bagyo,
Tanan nga baha,
Bisan ro nagatigiti nga silak
Maeampasan naton ra
Basta kita hay may pag-unong sa isaea't-isaea.
Pero handumanan eon lang tanan ro habilin kara.
Kon nagkueang gid man ako, Mahae,
Maeuhod ako sa atubang mo--
Pasensiyaha gid ako.
Pero gapangadi gid ako
Nga magbalik ka sa euyo ko.
Pero kon hinali
Nga gusto mo pa nga baeayon naton it uman
Ratong mga naguba natong baeayan,
Bukas rang tagipusuon
Bangud kita eang gid lang
Ro makabaeay kara't uman.
Kita eon gid lang
Ro makabaeay kara't uman.

No comments: