Total Pageviews

Search This Blog

Monday, March 01, 2021

Luwa sa Mga Babaye

 

Luwa sa Mga Babaye
Ni Melchor F. Cichon
 
Balita! Balita!
May fetus nga hakita
Sa mahalimunon nga daean
Maeapit sa eskuylahan.
 
***
Hipos anay, hipos anay
Ay ro mga kandidata nagamartsa.
Andang besti nagasidlak, nagasiga
Bangud ro andang anwang ginpanumba.
***
 
Igto sa amon nga baeay
May daywang bayeng paeahikay.
Pag-abot ni Nanay,
Nagmaeaea ra andang eaway.
 
***
Igto sa Kalibo
May daeaga nga matambok;
Kon imaw ngani mag-eag-ok,
Nagakaeamatay ro namok.
 
***
Inday kon batunon mo eang ako,
Indi mo gid pag-angkiton ring siko;
Kon mag-usoy ka’t makabitan,
Mausoy man ako ku akong masab-itan.
 
***
Inday, kon ako imo nga batunon,
Owa ka gid it ibang handumon,
Ay bisan ro buean ag ro mga bituon,
Sa kama mo akon nga daehon.
 
***
Inday, magpaeapit ka riya,
Kon indi ka ngani matumba
Sa ginsakyan mo nga bala,
Pakaslan gid dayon kita.
 
***
Kon ako mangasawa,
Pilion ko gid ro gwapa
Para kon maubusan eon ngani ako’t kwarta
Sa Japan ko imaw ipasalta.
 
***
Kon amat indi ako makatueog
Sa pagpinanumdom
Kon-ham-at may mga eaeaki
Nga daw magkaumangon bangud eang sa mga babaye.
 
***
Kon gusto mo gid man ako
Nga mangin nobyo mo;
Basyahan mo’t yelo ro adlaw,
Agod indi ra matunaw.
 
***
Mabahoe nga balita!
Si Lola naka-miniskirt eot-a,
May cellphone pa
Nga nagakabit-kabit sa hawak na!
 
***
Maski matunaw sa North Pole ro yelo
O maupod ro kaeayo sa impyerno;
Owa ra it kaso, basta ikaw
Iya eang kahulid ko.
 
***
Ngisi ag ngisi
Si Inday sa Library;
Gali may habunit nga eaki
Sa paggamit it internet.
 
***
Ro baeay ko sa Boracay
Ra poste ginhimo sa sigay.
Kon sumaka si Inday
Nagakapusa ra tuway.
 
***
 
Sa amon nga banwa
May sanglibo nga daeaga.
Ugaling abu gid rang kangawa
Ay kon gabii eang sanda kon mag-obra.
 
 ***
 
Sa amon nga baryo
May lola nga matambok;
Kon binukbok indi makakadlot,
Pero ko sinanlag nga mais, nagaeagumok.
 
***
Sa amon nga opisina
May baeo nga senyora;
Adlaw-adlaw imaw nagabongga,
Pero kon kinsina, ro gasukot kana gapila.
***
 
Sa amon opisina
May ulay nga daeaga;
Kon oras it trabaho
Sa bubungan gatapik ra painu-ino.
 
***
 
Sa primero nga pagkakita ko kimo
Rang tagipusuon nag-eukso-eukso;
Pagkakita ko kimo nga owa’t make-up,
Gulpi ako nga nadismayo.
 
***
Sa tiyan it dragon
Ro mga Pinay mahipuson.
Owa gasinggit maskin kuroton
Ay ra andang tiyan gutom.
 
 ***
Si Inday owa gid it kaeo-oy
Kay Nonoy sa Kuwait nagapainit.
Kon imaw ngani eamigon,
Masuhot sa haboe ni Ambeth.
**Melchor F. Cichon
June 16, 2016

No comments: