Total Pageviews

Search This Blog

Friday, October 21, 2016

Aklanon Rhymes

Ro mga masunod nga mga binaeaybay hay gintipon, gin-edit ag gin-eubad ko para sa Akeanon nga mga unga. Owa kita kasayod kon sin-o gid kara ro nagsueat.


Igto Sa Amon 
October 21, 2016

Igto sa amon 
Sa Barangay San Ramon. 
May naghinugyaw, 
Ap-at ka mga pobre: 
Nagsaot ro paki, 
Nagkanta ro apa, 
Nagtan-aw ro buta, 
Nagpamati ro bungoe.
***
Ano Ron? 
October 21, 2016

Ano ron? 
Baboy nga taeunon. 
Ano ra? 
Kabayo nga apa.
***
Unga, Unga! 
October 21, 2016

Unga, unga! 
Katupong it eugta, 
Kapid it paka!
****
Pen Pen de Sarapen 
October 21, 2016 

Pen pen de sarapen 
De kutsilyo, de almasen. 
Haw, haw de karabaw 
Batutin. 
Sayang pula, tatlong pera; 
Sayang puti, tatlong salapi. 
Tikbang, buang, binuno it aswang 
Sa may basuran
Nga ginaeangawan.
***
Dyak En Poy

Dyak en poy 
Sa tanggae it baboy. 
Kon sin-o maperdi, 
Imaw ro ihaboy.
***
Pagbagting It Lingganay 
Melchor F. Cichon. 
Oct. 21, 2016 

Pagbagting it lingganay,
Gaguwa ro mga nanay; 
Pagtunog it saeod, 
Ro mga tatay gakaeahueog.
***
Saea, Daywa, Tatlo!
Melchor F. Cichon.
 Oct. 21, 2015 

Saea, daywa, tatlo! 
Ring tatay hay gwapo. 
Ap-at, lima, an-om, 
Ring nanay hay maambong.
Pito, waeo, siyam
Mga mabuot kita tanan.

No comments: