Total Pageviews

Search This Blog

Wednesday, October 12, 2016

Sige Eang Maski

Sige Eang Maski Melchor F. Cichon Oct 12, 2016 Sige eang maski alas kwatro it hapon matunod ro adlaw, Basta magkaibahan eang kita sa anang pagsaeum. Sige eang maski ro buean hay indi eon magsipeat sa sidlangan, Basta kaibahan eang kita sa anang pagbuteak. Sige eang maski ro mga bituon hay indi eon mag-idlap-idlap sa kaeangitan, Basta ring mga mata hay gaidlap-idlap eang kakon halin sa pagsipeat it adlaw hasta sa masunod nanang pagsipeat. Sige eang maski indi eon magkanta ro mga pispis, Basta daywa eang kitang gakanta ku atong paboritong love song. Sige eang maski ro orkid hay indi eon magbueak, Total owa’t pag-untat ro imong pagbinueak. Sige eang maski ro tubi sa Akean hay indi eon mag-ilig, Total owa’t untat ro pag-ilig ku imong paghigugma kakon. Sige eang maski indi eon naton mabuytan ro atong paginhawa, Basta indi eang kita malipatan hasta sa katubtuban.

No comments: