Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, October 02, 2016

Sige Eang Maski

Sige Eang Maski
Melchor F. Cichon
Oct 1, 2016

Sige eang maski matunod ro adlaw sa alas 4:00 it hapon,
Basta magkaibahan kita sa pagtunod na.

Sige eang maski ro buean hay indi eon magsipeat sa sidlangan,
Basta kaibahan ko ikaw sa anang pagbuteak.

Sige eang maski ro mga bituon hay indi eon mag-idlap-idlap sa kaeangitan,
Basta ring mga mata hay gaidlap-idlap eang kakon halin sa pagsipeat it adlaw hasta sa masunod nga pagsipeat it adlaw.

Sige eang maski indi eon magkanta ro mga pispis,
Basta daywa kitang gakanta ku atong paboritong kanta.

Sige eang maski ro orkid hay indi eon magbueak,
Total owa’t pag-untat ro imong pagbinueak.

Sige eang maski ro tubi sa Akean hay indi eon mag-ilig,
Total owa’t untat ro pag-ilig ku imong paghigugma kakon.

Sige eang maski indi eon naton mabuytan ro atong paginhawa,
Basta indi eang kita malipatan hasta sa katubtuban.

No comments: