Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, December 17, 2020

haiku, owa't katapusang kanae

owa't katapusang kanae--
sa binit it pilapil
galingling ro puyo sa ugsad
***Melchor F. Cichon
Dec. 16, 2020

No comments: