Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, December 20, 2020

Scam Doon, SARS Dito

Scam Doon, SARS Dito
Ni Melchor F. Cichon

Masaya ka
Dahil nagka-Edsa.
Akala mo'y malaya ka na.

Hindi pa!

Nabasa mo ba ang mga headlines?
Kidnapping doon,
Kidnapping dito.
May scam doon, may SARS dito.
Tumaas daw ang GNP natin,
Subalit dumarami naman ang mga taong-grasa sa kalye.
May pundo daw
Para sa batsi roon,
Sa batsi rito,
Subalit abortion road naman
Ang nararaanan ninyo.

Masaya ka
Dahil nagka-Edsa.
Akala mo'y malaya ka na.

Ngunit bilanggo pa rin tayo
Sa utang doon,
Sa utang dito,
Sa scam doon,
Sa SARS dito.

No comments: