Total Pageviews

Search This Blog

Monday, December 14, 2020

Kon Paalin Nag-umpisa Sa Paghambae Ro Mga Taga-Panay

Kon Paalin Nag-umpisa Sa Paghambae Ro Mga Taga-Panay

Ni Melchor F. Cichon

December 14, 2011

 

 

Pagbuka ku botong kon siin si Makusog ag si Ambong naghalin, mahipos ro kalibutan. Owa’t eabot sa mga huni it kapispisan, ag mga tunog ku mga ayam, kuring, kanding, anwang, baka, kabayo ag iba pa nga mga kasapatan, owa gid sanda’t  mabatian nga tunog sa andang palibot. Kon may gusto nga hambaeon si Makusog kay Ambong, ginakuhit nana imaw, o masinyas.  Kon gusto nana nga magpaeapit si Ambong kana hay ginapaypayan eang nana. Ro mabahoe nga problema ni Makusog ag ni Ambong hay kon matunod eon ro adlaw. Mayad eang kon ugsad ay mahayag ro anda nga palibot.

 Sangka agahon nga magaeum ro kaeagitan, nag-agto si Makusog  sa Maeara, sangka sapa-sapa sa Lezo, Aklan. Naglingkod imaw sa sangka tuod nga maeapit sa tubi. Ginpamatyagan nana ro matin-aw ag malinong nga tubi it sapa. Ag gulpi nga may nagpuka. Owa magbuhay hay may nagpuka pa gid. Ginsunod nana ro tunog it pagpuka—tsok! Gintandaan nana ra. Sa anang piniino hay isugid nana ro ana ngara nga habatian sa anang asawa nga si Ambong.

            Pagtindog na hay may naghuni nga paka—kla, kla, kla.  Mangan-angan hay may nabatian pa gid imaw nga huni it paka—kla, kala, kla.

Ginsunod nana ro tunog ngara sa anang paino-ino.  Sa isip na, siguro naga-istoryahanay ro daywang paka. Siguro mana hay baye ag eake rato sanda. Mayad pa mana ro paka naga-estoryahanay, buko’t paris kamon ni Ambong nga gakalablitan o nagasinyasan eang.

            Pag-abot ni Makusog sa andang eangbon, nagsinggit si Makusog kay Ambong: Kla! Kla! Kla!

Nagsabat si Ambong: Kla! Kla! Kla!

Rato ro umpisa ku paghambae it mga tawo sa Panay.

 

****

Ro Una Nga Paghambae It Mga Tawo sa Panay
 
1. Mahipos ro palibot sa pagguwa ni Makusog at ni Ambong sa botong.
2. Ro huni eang it mga pispis, ag tunog eang it mga isda, paka ag iba pa nga mga animal ro mabatian.
3. Kon magcommunicate si Makusog ag si Ambong hay nagasinyas eang sanda.
4. Sangka agahon, nga magae-om, nag-agto sa Maeara si Makusog .
5. Nabatian nana ro mga puka it mga isda, ag ro huni it mga paka.
6. Pag-abot ni Makusog sa andang baeay, naghambae si Makusog kay Ambong.
7. Tsok! Tsok!
8. Nagsabat si Ambong: Tsok! Tsok!
9. Naghambae pa gid si Makusog it Kla! Kla!
10. Nagsabat si Ambong it Kla! Kla!
11. Rato ro umpisa it paghambae it mga tawo sa Panay.

 

 

No comments: