Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, December 24, 2020

Pamatii

 

Pamatii
Ni Melchor F. Cichon
1999
 
Pamatii.
Ro Ormoc ag ro Bukid Pinatubo
Hay nagahambae.
May daea sandang
Kaki nga tubi
Ag asol nga kaeayo.
Panumdumon mo
Ratong mga bangkay
Nga gin-anod sa nagapaniapi nga suba
Ag
Mga baeay nga gintabunan
It lahar.
Pamatii.
Ro haeakhak
Ag kaeay
Ku ginansiya
Ni Don Pepe
Sa anang pagputoe it troso.

No comments: