Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, December 22, 2020

Pagsubok Lang Naman Ito

Pagsubok Lang Naman Ito
ni Melchor F. Cichon
December 22, 2015

Hindi kung sino ang nanalong Miss Universe 2015,
Hindi kung sino ang natalong Miss Universe 2015,
Hindi kung sino ang nagkamali sa pagproklama ng Miss Universe 2015,
Hindi kung sino-sino ang nagalit sa kamaliang ito,
Hindi kung sino-sino ang natuwa sa pangyayaring ito,
Hindi kung sino-sino ang hindi sumunod sa pangakong,
Libre ang pagpaparlor kapag manalo ang Miss Phillippines sa pagka Miss Universe,
Hindi kung sino-sino ang makikinabang sa mga pangyayaring ito,
Ang mahalaga ay ang bawat isa sa kanila ay nagpakita ng isang kahanga-hangang ugali,
Sa pagtanggap ng katotohanang siya ay natalo at nanalo,
Sa pagtanggap ng responisibilidad ng pagkakamali.
Lahat na ito ay pagsubok lamang ng Maykapal
Sa mas mabigat pang pagsusubok sa ating buhay.

No comments: