Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, April 27, 2014

Hanapin Natin Sila

Hanapin Natin Sila
Ni Maeara
April 27, 2014

(Note: This is the original version of my award winning entry entitled Sa Mga Nagkaeabali Nga Silak)

Inay,
Hanapin natin
'Yong mga nabakling
Silahis
Sa pagtutusok
Ng mga makakapal at maiitim
Na ulap
Mabigyan lang tayo
Ng liwanag.
Suyurin natin sila, Inay,
Sa bawa't kalsada,
Sa bawa't taniman ng palay,
Sa bawa't ilog,
Sa bawa't bundok.
At kung matagpuan na natin sila,
Pagsasabitan natin sila
ng bagong pitas
Na bagong buskad
Na Sampaguita.
Akayin natin sila
At ihimlay
Sa bawa't alter
Ng bawa't Filipino.
At kung makaipon na tayo ng pera,
Patatayuan natin sila ng rebolto
Sa plasa.

Inay,
Hanapin natin
Sila,
Ano man
Ang
Kapalit nito.


No comments: