Total Pageviews

Search This Blog

Monday, April 28, 2014

Itanong Mo Sa Ulan!

Itanong Mo Sa Ulan!
ni Maeara
April 27, 2014

Tay, bakit dumuduyan
Ang dyip na sinasakyan natin?
May lindol ba?

Wala, Toto, marami lang butas ang kalsada 
Pagkalipas ng ulan.

Bakit, Tay?

Itanong mo na lang kay Kongresman.

Ginuong Kongresman,
Bakit maraming butas ang ating kalsada?

Anak, itanong mo
Sa taga-DPWH.

Engineer, bakit maraming butas
Ang ating kalsada?

Itanong mo
Sa ulan!

Ulan, bakit mo binutasan
Ang aming daan?

Dahil ang inspeksyon ng project, Anak,
Ay doon sa hotel ginanap,
At hindi sa kalsada!

No comments: