Total Pageviews

Search This Blog

Monday, April 28, 2014

Itanong Mo Sa Ulan, a hundred word story

Itanong Mo Sa Ulan, a hundred word story
Ni Maeara
April 28, 2014

Tay, bakit dumuduyan ang dyip na sinasakyan natin?
May lindol ba?
Wala, Toto, marami lang butas ang kalsada 
Pagkalipas ng ulan.
Bakit, Tay?
Itanong mo na lang kay Kongresman.
Ginuong Kongresman,
Bakit maraming butas ang ating kalsada?
Anak, itanong mo
Sa taga-DPWH.
Engineer, bakit maraming butas
Ang ating kalsada?
Itanong mo
Sa ulan!
Ulan, bakit binutasan mo
Ang aming daan?
Dahil ang inspeksyon ng project, Anak,
Ay doon sa hotel ginanap,
At hindi sa kalsada!
Mainit kasi sa kalsada hindi katulad nasa hotel. Bukod sa masarap na pagkain, . may dagdag pang pasalubong kay misses. Kung minsan, may chicks pa.

No comments: