Total Pageviews

Search This Blog

Monday, August 24, 2015

Kabog

Kabog
Ni Melchor F. Cichon
August 24, 2015

Alas onse it gabii. Tueog eon rang mga unga. Gasueat ako it binaeaybay sa ang kwarto, ag gulpi nga nagbukas ro pwertahan kang kwarto. Hakibot ako. Gintan-aw ko, owa ako’t hakita nga tawo. Bukon man it mabaskug ro hangin sa guwa. Nagtindog ako ag nagguwa. Gulpi nga may nagtusik kang ueo nga daw kabog. Haboytan ko sa siki. Gin-anggit na rang tudlo. Binoytan ko ra pakpak ag gin-eubag. Nagsiyagit. Ginbutang ko sa saeog ag gin-eapakan. Patay.
Pagka-agahon habatian ko nga si Lola Esyang nga ginakuno-kuno nga aswang hay sa bibi it kamatayon. Makon, basi imaw rato ro nagtusik kakon kabii.

No comments: