Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, August 27, 2015

Ro Munga ag Anang mga Isiw

Ro Munga ag Anang mga Isiw
Ni Aesop
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
August 27, 2015


May sangka munga nga may tatlo nga mga isiw nga naga-estar sa tunga it kamaisan.


Sa sangka adlaw gumuwa sa baeay ro tag-ana ku taeamnan it mais ag naghambae nga “Oras eon sa pag-ani it mga mais. Kinahangean nga tawgon ko rang mga kaeuyo it baeay agod buligan nanda ako sa pag-ani hin-aga!”

Nabatian ra it mga isiw ag dayon hay ginsugid nanda ra sa andang nanay,

“Kinahangean eon gid nga magsaylo kita’t bag-o nga ilestaran, ay kon indi basi kon makit-an kita it mga manug-ani ag dakpon kita ag anda dayon kita nga patyon!”

“Indi kamo magkahawag mga unga,” sabat ku nanay nga manok. Kon mga kaiping man lang it baeay ro anang saligan hay indi eon eagi-eagi ron sanda maghueag! May oras pa kita nga magtiner riya.”
Husto ro hambae ku nanay nga munga. Bangod pagkaaga hay owa’t kaiping it baeay nga nag-abot agod magbulig sa pag-ani it mais ku mangunguma.

“Kon indi ko masaligan rang mga kaeuyo, eapitan ko rang mga igbata ag mangayo it bulig sa pag-ani it mais hin-aga!”

Habatian eon man ra ku mga isiw ag eagi-eagi hay ginsugid nanda ra sa andang nanay, ag naghambae nga mahalin sanda eag-eagi ra lugar nga andang gina-estaran.

Apang owa eon man maglibog ra ueo ku andang nanay. Hambae na, “Kon ro mga igbata man lang ro anang saligan hay indi man don sanda magsunod. May mga trabaho man don sanda tanan nga ueobrahon ag sigurado ako nga indi man don sanda mag-ani. May oras pa man kita nga magtiner riya mga unga!”

Pagka-aga, husto eon man ro ginhambae ku nanay it mga isiw. Owa gid man it may nag-abot nga mga igbata agod magbulig sa pag-ani it mais.

Bangod kara, nagdesisyon eon lang ro mangunguma nga tawgon na ra anang unga ag naghambae nga, “Hin-aga, daywa eon lang kita nga mag-ani ku atong tinanum nga mais. Owa kita’t masaligan kundi ro atong kaugalingon eang.”

Pagkabati kato it mga isiw, nagdaeaeagan sanda ag nagsugid sa andang nanay.

Kato eagi hay nagdesisyon ro andang nanay nga maghalin sa lugar nga andang ginaestaran ag naghambae, “Kon ginhambae ku mangunguma nga imaw eon do maani ku andang mais, kinahangean nga magpati eon gid kita bangod matuod nga owa’t masaligan nga tawo kun indi ro atong kaugalingon man lang.”

 Leksiyon: Indi isalig sa iba ro imong ueobrahon

No comments: