Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, August 25, 2015

Ro Lobo ag ro KandingRo Lobo ag ro Kanding
Aesop’s Fable
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
August 25, 2015

May sangka lobo nga nahueog sa bubon nga owa’t tubi.  Nagtinguha imaw nga makasaka paguwa , ugaling masyado ka daeom ro bubon nga nahueogan na.

Umabot ro sangka kanding nga uhaw nga uhaw. Nagpaeapit imaw sa sangka bubon ag nabatian na ro limog it sangka lobo. “Abu pa nga tubi sa sueod it bubon?” pangutana ku kanding. “Oo, abu gid," ro pinuril nga sabat ku lobo. 

Owa eon nagpiniino pa ro kanding. Gulpi ra nga eomukso sa bubon. Ag hasayran na nga owa man gali’t tubi. 

“Makaron, daywa eon kita nga priso sa bubon,” hambae ku  lobo. “Mamatay kitang daywa riya nga uhaw ag gutom,” hambae ku kanding.

“Kon gusto mong makatakas kita riyang daywa, magbueoligan kita. May nadumduman ako nga paagi kon paano kita makatakas riya. “

“Paalin?”

Nagtungtong ro lobo sa eawas it kanding. 

“Ako anay ro mauna nga magtakas. Kon igto eon ako sa ibabaw, butongon ta nakon pasaka”, ro pagpasalig ku lobo. 

“Sige,” sabat man it kanding.

Nakasaka ro lobo sa bubon sa bulig it kanding. Tag torno eon it kanding nga masaka, humaeakhak ro lobo. Ag naghambae”Owa’t lobong manugloko kon owa’t kanding nga nagapaloko.”

Masubo nga habilin ro kanding sa idaeum it bubon.

No comments: