Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, August 27, 2015

Ro Ayam Ag ra Anino

Ro Ayam Ag ra Anino
Ni Aesop
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
August 27, 2015

May sangka ayam nga nakakutkot sa eugta it sangka tue-an. Inangkam na ra, ag gin-uli na sa andang baeay. Tag maeapit eon lang imaw sa andang baeay hay nakaagi imaw sa sangka suba.  Gintan-aw na ro tubi ag igto hakita na ra ana man mismo nga anino. Sa panan-aw na hay iba nga ayam rato nga may gina-angkab man nga tue-an.  Ginlinahay na ratong ayam agod mabuoe pa gid nana ro tue-an nga ginaangkab ku ratong ayam.
Sa paglinahay na hay nabuhian na ratong tue-an nga ginaangkab na, ag nahueog sa tubi.  
Owa eon mabuoe ku sueok nga ayam ratong tue-an ay inanod eot-a ku sueog it tubi.

Leksiyon: Indi magsinueok sa isigkatawo.

No comments: