Total Pageviews

Search This Blog

Wednesday, August 26, 2015

Ro Eanggam ag ro Salampati

Ro Eanggam ag ro Salampati
Ni Aesop
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
August 26, 2015

Nag-agto ro sangka eanggam sa pangpang it suba agod makainum it tubi, galing gin-anod imaw sa kabaskug it sueog ku tubi.  Sangkiri eon eang imaw maeunod.

May sangka salampati nga nagahapon sa sanga nga nagahapay nga maeapit sa tubi. Gin-utod na ro sangka daon ag ginhueog sa tubi nga maeapit sa madali eon lang maeumos nga eanggam. Nagsaka kara ro eanggam ag nagpaeutaw-eutaw hasa nga makaabot sa pangpang it suba.

Owa magbuhay hay may nag-abot nga manugdakop it pispis. Naglingkod imaw sa idaeom it kahoy, ag ginplastar nana ra mga sanga agod hapunan it Salampati nga nagapahuway-huway sa sangka sanga it kahoy. Hakita ra it Eanggam ag hasayran na ra tuyo ku mangudakop it pispis, busa ginkutot na ra siki. Sa kasakiton it pagkutot it eanggam hay habuhian ku manugdakop it pispis ro mga sangang ginabuytan, ag ro sangag nga nahimo kara hay nagpaeupad sa Salampati.

Leksiyon: Ro mayad nga obra hay may kasunod man nga mayad nga obra

No comments: