Total Pageviews

Search This Blog

Wednesday, February 08, 2017

Bangon Eon

Bangon Eon
Melchor F. Cichon
February 8, 2017

Bangon eon
Ag magtan-aw sa gasaut-saut nga mga daho't saging
Nga ginaharuan it adlaw;
Bangon eon
Ag magpamamati sa mga huni't salampati
Samtang gabueos-bueos sanda't
Pag-eupad-eupad sa atong bubungan.
Ro mga antiyamis ag ro mga maya
Hay gasaylo-saylo sa kasangahan
It tambis.
Ag maghuni pagkatapos makatuka't eamang
O ueod.
Bangod eon
Ay basi maulihi ka eon man sa klase mo
Ag pakantahon ka eon man
Sa atubang ku imong mga kaklase.

No comments: