Total Pageviews

Search This Blog

Saturday, February 04, 2017

Pagkatawo Ko

Pagkatawo Ko
This poem was nominated by the UN as the best poem of 2008.
Written by an African Child
Gin-inakeanon ni
Melchor F. Cichon
June 16, 2009

Pagkatawo ko, itum ako
Pagbahoe ko, itum ako
Kon magpasilak ako, itum ako
Kon mahadlok ako, itum ako
Kon magkasakit ako, itum ako
Kon mamatay ako, itum man ako gihapon
Ag ikaw hay puti
Pagkatawo mo, rosas ka
Pagbahoe mo, puti ka
Kon magpasilak ka, puea ka
Kon eamigon ka, asul ka
Kon mahadlok ka, dueaw ka
Kon magkasakit ka, berde ka
Kon mamatay ka, abu-abuhon ka
Ag ginatawag mo ako nga may kolor

No comments: