Total Pageviews

Search This Blog

Wednesday, February 08, 2017

Si Hachi, Rang Ayam

Si Hachi, Rang Ayam
Melchor F. Cichon.
February 8, 2017

Si Hachi, rang ayam,
Hay paeaeahay.
Kon magpaeapit kana ro kuring,
Ginaeahay na.
Kon mahumutan nana ro ayam sa karsada,
Ginalinahay na.
Kon magkaka ro among munga nga maeapit kana,
Ginalinahay na.
Maski ano eang nga sapat nga magpaeapit kana
Ginalinahay na
Ay indi abi imaw kaguwa sa anang hawla.

No comments: