Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, February 28, 2017

Wow! Pero*
Bag-o mastrok si Tatay Ramon hay nagtaya imaw sa lotto. Ag ginpatago nana ra lotto tiket sa anang kamagueangan nga unga nga si Pedio. Ag nagdaog imaw it P200,000,000.00. Ugaling hay kon paalin nana mahambae sa anang tatay ro swerte ay basi kon ano pa nga matabo sa anang tatay. Busa nagmiting ro magmaeanghod kon paano nanda masugid sa andang tatay nga indi imaw makibot ag owa’t matabu nga maeain sa andang tatay. Sa ulihi hay nagdesisyon sanda nga magpangayo eon lang it bulig sa sangka pari. Busa ginkumbida nanda si Padre Roger agod imaw eon lang ro maghambae sa andang tatay.
Pagkatapos nanda it ihapon hay ginpangabay ku pari nga aywan eon lang imaw ag ro tatay nanda nga mag-estorya.
“Tiyo Ramon,” hambae ni Padre Roger, “gapusta ka sa lotto?”
“Huo, galing owa gid ako’t swerte nga magdaog.”
“Pero kon magdaog ka it P200 milyon, ano ro imong himuon?” pangutana ku pari.
“Kon matabu gid man ron,” hambae ni Tatay Ramon, “tungaon naton!”
Pagkabati ni Padre Roger, gulpi imaw nga nag-uy-uy. Ag nag-untay ra eawas.
*Napakinggan ko lang ang story na ito.

No comments: