Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, February 05, 2017

Pasensya Gid, ParayawPasensya Gid, Parayaw
Melchor F. Cichon
February 5, 2017

Gintokhang ko
ring katueogon
ag siguro
nag-euya ring kaeawasan
pagkaaga.
Pasensiyaha gid ako, Parayaw,
apang mas gaeuya rang piniino
kon indi mo
mabatian rang hutik:
ginahigugman
ko man ikaw
kihapon.

***

Version 2

Pasensya Gid, Parayaw
Ni Melchor F. Cichon
February 5, 2017


Gintokhang ko
ring katueogon
ag siguro
nag-euya ring kaeawasan
pagkaaga.
Pasensiyaha gid ako, Parayaw,
apang gaeuya rang tagipusuon
bag-o ako matueogan
kon indi mo
mabatian rang hutik:
ikaw man gihapon
rang kingke
ag asin.

No comments: