Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, February 28, 2017

Hambae Kakon


Hambae Kakon
by Melchor F. Cichon.
February 27, 2017


Hambae kakon
Kang mga igbata:
 
Pareho gid kuno
Ako kay tatay
Nga kueong ro buhok.

Pareho gid kuno
Ako kay nanay
Nga bihira rang butse mag-eupok.

Pareho gid kuno
Ako kay lolo ko
Nga permi gadaog sa mga paindis-indis.

Pero owa gid sanda gahambae
Nga pinasahi ako,
Nga gusto ko nga mangin ako.

No comments: