Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, February 09, 2017

Matalino Tayo, Hindi ba?

Matalino Tayo, Hindi ba?
Ni Melchor F. Cichon
January 30, 2017

Tingnan mo,
Saan ba sa mundo
Na nagtatanim ng bala at druga
Sa mga bags ng mga pasahero?
Hindi ba sa Pilipinas lang?


Tingnan mo,
Hindi ba ang mga Pinoy ang nagturo
Sa tamang pagtatanim ng palay?
At ngayon tayo na ang nag-aangkat ng bigas
Sa mga bansang tinuruan natin, hindi ba?

Tingnan mo,
Hindi ba Pinoy ang nagdesinyo ng rubber vehicle
Na ginamit sa buwan ng US Austrunaut
At ngayon hindi na natin alam kung sino siya, hindi ba?

Tingnan mo,
Hindi ba nang hindi nanalo si Maxine
Sa Miss Universe,
Ilang daang Pinoy ang bumatikos sa kanya
Dahil hindi siya marunong sumagot sa English?

Tingnan mo,
Nang na inbento ni Flores ang flourescent lamp,
Hindi ba hindi ang Filipino ang yumaman dito
Kundi yong mga gumagawa ngayon ng ilaw na ito?

Tingnan mo,
Nang lusubin ng mga Hapon ang ating bayan,
May nagsabing:
Pilipino tago, Pilipino turo.

At hindi ba, sabi ni Abdon M. Balde Jr.,
"Iinalis ng mga plunderer ang plunder
Sa listahan ang krimeng paparusahan ng bitay?"

Hindi ba't
Ang talino natin?

No comments: