Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, January 10, 2016

Chicago


Chicago
ni Carl Sandburg
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
January 10, 2016
Matansador it Baboy it Kalibutan,
Manog-obra it Kasangkapan, Manogtumpok it Trigo
Manoghampang sa mga Relis ag Manogbuyot it Kargamento't 
Nasyon;
Baeagyuhon, maskulado, paeaaway,
Siyudad it Mabahoe it Abaga:

Ro andang sugid kakon maeain ka kuno ag gapati ako kanda, bangod hakita ko ro inyong ginpinturahan nga mga baye sa idaeum it kingke gapang-ingganyo't mga ungang eake nga taga-eanas.
 
Ag sugid nanda nga tiko ka ag rang mga sabat: Huo, matuod ron ay hakita ko ro manogbaril ag nagpaeagiw eang ag nagpatay eon man.
 
Ag sugid nanda nga brutal ka ag rang sabat hay raya: Sa mga uyahon it mga babaye ag mga unga hakita ko ro mga marka it sobra kagutom.
 
Ag bangod nasabat ko eon nagbalikid ako it oman sa mga tawong nagainsulto sa rayang siyudad, ag ginbalik ko kanda rang pagkasuplado ag ginsabat ko sanda nga:
 
Dali ag ipakita mo kakon ro ibang siyudad nga nagatanga nga nagakanta nga nagapabugae nga buhi ag baraghae ag makusog ag maabtik.
 
Gahabyog it may batobalaning pagtueoy sa tunga it trabaho sa pagtumpok ku obra sa obra, hara ro mataas nga maisug nga mahinay nga ginbutang sa atubang it maisut nga mahumok nga mga siyudad;
 
Mabangis pares it ayam nga may nagadilap nga dila nga haom sa aksiyon, maabtik pareho it ilahas nga ginakontra sa kagueangan,
 
Owa't kaeo,
Gapala,
Gapangguba, 
Gaplano,
Gatukod, gabuka, gatukod it oman,
 
Sa idaeum it aso, puno't tapo-tapo ra baba, gahinibayag nga may mabuting mga ngipon,
 
Sa idaeum it grabeng paeas-anon it kapaearan nga gahinibayag pareho ku ungang eaki kon maghibayag.
 
Gahibayag pareho kon maghibayag ro ignoranteng mangangaway nga owa pa kaagi't pwerde sa gera,
 
Gapabugae ag gahibayag nga sa idaeum ka anang pulso, ag sa idaeum ka anang gusok ro tagipuso-on 
it mga tawo,
 
Gahinibayag!
 
Gahinibayag sa mabagyuhon, maskulado, masangag nga hibayag it Pamatan-on, tunga nga owa't eambong, gapanghueasan, bugaeon nga Manogmatansa't Baboy, Manoghimo it mga Kasangkapan. 
Manogtumpok it Trigo, Manoghampang sa Riles ag Manogbuyot it Kargamento't Nasyon.

Note: This is I think the first Aklanon translation of this world famous poem of Carl Sanburg. Carl Sandburg (1878-1967) was born in Galesburg, Illinois, USA, This poem of Sandburg brought international fame to him as a poet, novelist, biographer, historian, journalist, and musician.

No comments: