Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, January 28, 2016

Ro May Sakit nga Lobo ag ro Karnero

Ro May Sakit nga Lobo ag ro Karnero
ni Aesop
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon

Gintawag ku lobo nga may sakit ag indi makahueag ro nag-agi nga karnero ag nagpakitluoy nga taw-an imaw it tubi nga mainom nga halin sa maeapit nga sapa.

"Kon daehan mo ako't tubi nga mainom," hambae na, "ako eon lang ro bahala sa pag-usoy it karne para kakon."

"Matuod nga mahimo mo, " hambae ku karneho, nga nagaatras paeayo.  "Kon magpaeapit ako kimo agod magdaea it tubi, hasayran ko gid nga taw-an ko pa ikaw it karne."

Leksiyon: Mag-andam sa manogluko.

No comments: