Total Pageviews

Search This Blog

Monday, January 04, 2016

Ro Asno ag ro Anang Manogbakae

Ro Asno ag ro Anang Manogbakae
Ni Aesop
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
January 4, 2016


May sangka tawo nga gusto magbakae it sangka asno, ag nagkasugot sa tag-ana nga gusto anay na nga samitan ra bag-o nana bak-eon. Busa gindaea nana ra sa andang baeay ag ginbutang nana ra sa pahang-eaban kaibahan ku iba pa nga mga asno. Hataeupangdan nana nga nagpaeagiw imaw sa iba nana nga mga kaibahan ag nag-agto sa nagadinuhong ag sa pinakahakab magkaon sa tanan. Nagdali-dali dayon ro eaki nga butangan eagi it higot ro asno, ag ginguyod pabalik sa tag-ana.  Nangawa ro tag-ana kon ham-at madali eang ro oras sa anang pagsamit sa asno. Nagsabat ro tawo: "Indi ko kinahangean ro pagsamit, bangod hasayran ko kon sin-o ra ginapili nga kaibahan."

Leksiyon: Makilaea ro sangka tawo sa anang mga kaibahan.

No comments: