Total Pageviews

Search This Blog

Friday, January 01, 2016

Gitanjali 39

Gitanjali 39
ni Rabindranath Tagore
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
January 1, 2016

Kon magtig-a ag maeang-maea ro tagipuso-on, agtuni ako nga may uean it kaeuoy.

Kon maduea sa kabuhi ro grasya, agtuni ako nga may nagasilabu't kanta.

Kon dumidingding sa tanan it parti ro masaeamuot nga euobrahon ag ginatakpan it tinaipan, agtuni, maestro ko't kalinongan, may daea kahilwayan ag pahuway.

Kon nagaeum-ok ro imoe nga tagipuso-on, naigpit sa sangka pamusod, buksi ro pwertahan, hari ko, ag magsueod nga may haeangdon it sangka hari.


Kon ginabulag it kamingawan rang piniino sa mga maeain nga handum ag tapo-tapo, O, ikaw nga baeaan, ikaw nga perming bugtaw, gaabot kang may kahayag ag may daeogdog,

No comments: