Total Pageviews

Search This Blog

Wednesday, January 20, 2016

Ili-Ili ni Nanay: Bedtime Rhyme in AkeanonIli-Ili ni Nanay: Bedtime Rhyme in Akeanon.
Owa’t Pahuway
Ni Melchor F. Cichon
Jan 20, 2016

Owa’t pahuway
Sa dinaeagan
Sa pagliniksi-liksi
Bag-o magsueod sa klase
Pagkatapos it klase
Owa man gihapo’t pahuway
Sa pagdinaeagan
Sa pagliniksi-liksi
Bag-o mag-ihapon
Ag samtang gakaon
Gadungeay-dungeay eon
Sa kaduyogon.

***

Story Telling-a-Lie
ni Melchor F. Cichon.
January 20, 2016
Nagkilta ro daywang maaeam
Sa taeam-an it bayawas:
Si Juan Posong ag si Juan Tamad.
Si Juan Posong sa ibabaw it bayawas,
Samtang si Juan Tamad gaeubog,
Sa idaeum it bayawas.
Hambae ni Juan Posong kay Juan Tamad:
Buksan mo eang permi ring baba
Indi mo gid pagkiputon
Agod masaeap mo ro ihueog ko nga bayawas.
Pagtunod it adlaw
Gabuka pa gihapon ro baba ni Juan Tamad
Samtang si Juan Posong igto eon sa andang baeay
Gahueagok.
***

Man-ot Eayo Ro Kalibo?
***Melchor F. Cichon
January 17, 2016
Man-ot eayo ro Kalibo
Kon halin ka sa Lezo?
Mga waeo man lang ka kilometro.
Pwede man tikangon,
Pwede man sakyan it single nga motor,
Pwede man sakyan it tricycle,
Pwede man sakyan it jeep,
Ugaling perming puno't pasahero.
Pwede man sakyan it silhig
Kapin pa gid kon ugsad.

***

Tueog It Managob
ni Melchor F. Cichon
January 17, 2016

Tueog it managob
Agod mag-isut;
Tueog it temprano
Agod magbahoe.

****
Buean, Buean
ni Melchor F, Cichon.
January 17, 2016

Buean, buean
Siin si Nanay?
Buean, buean
Siin si Tatay?
Igto sanda sa eanas
Gatanum it paeay,
Gatanum it mais,
Agod may inyo nga inug-ilabas.

***
Inum It Gatas
ni Melchor F. Cichon.
January 17, 2016

Inum it gatas
Agod magtaas;
Kaon it prutas
Agod magbakas

No comments: