Total Pageviews

Search This Blog

Monday, January 04, 2016

Gitanjali 42Gitanjali 42
Rabindranath Tagore
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
January 4, 2016

Agahon pa hay ginhutik nga mapaeayag kita sa sangka bangka, ikaw eang ag ako, ag owa gid it nakasayod sa aton ngara nga baeaan nga pagduaw sa owa’t paagtunan ag owa't punta nga nasyon. 

Sa owa’t baybayon nga eawod, sa imong mahipos nga hiyum-hiyum nga nagapamati, mabuewak rang melodiya, nga pareho’t humbak nga hilway sa kadena’t mga bisaea.

Owa pa baea nag-abot ro oras? May mga ueobrahon pa baeang kinahangeang obrahon? Ay sus, nagpanaog eon ro gabii sa baybayon ag sa pagpud-as it kahayag ro mga pispis hay naga-eupad pauli eon sa andang mga pugad.

Sin-o ro makasayod kon hin-uno mabugto ro mga kadena, ag ro bangka, pareho ku ulihi nga igpat it pagtunod it adlaw, maduea sa tunga it gabii?

No comments: