Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, January 26, 2016

Nag-agto Ako sa Kalibo

Nag-agto ako sa Kalibo
Agod magtan-aw it Ati-Ati
Ugaling nadismaya ako
Ay ro mga Ati gapakalimos sa kayle.
***Melchor F. Cichon
January 26, 2016

No comments: