Total Pageviews

Search This Blog

Saturday, January 02, 2016

Gitanjali 40

Gitanjali 40
Rabindranath Tagore
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
January 2, 2016

Pilang adlaw eon nga owa mo gid ako pag-ueani, akong Ginuo, sa mamaea kong tagipuso-on. Ro tinaipan hay sobra gid ka hub-eas ag owa gid maski sangka mahumok nga gaeum, nga owa maski ro makabueoyog nga pabatyag ku sangka maeamig nga asaw-asaw.

Ipadaea ring naakig nga bagyo, maitum nga kamatayan, kon raya ro imong kagustohan, ag may mga hagupit it kilat nga pakurugon ro eangit halin sa sidlangan hasta sa nakatundan.

Apang tawgon, akon nga ginuo, tawgon pabalik rayang maeapnaag nga kalinong nga kainit, malinong ag madasig ag mapintas, ginasunog ro tagipuso-on sa makaeahadlok nga owa’t pag-aeum.

Sugti nga eumuko it manaba ro gaeum it grasya halin sa ibabaw pareho’t makataeangis nga pagtueok it nanay sa oras it sobrang pagkahangit it sangka tatay.

No comments: