Total Pageviews

Search This Blog

Wednesday, January 06, 2016

Ro Asno ag ro Mga Paka

Ro Asno ag ro Mga Paka
ni Aesop
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
January 6, 2016
(draft)

May sangka asno, nagakarga it tabla, hay napilitan nga mag-agi sa tangke. Samtang nagaubog sa tubi  hay nadanlog imaw, ag natumba, ag bangod sa mabugat nana nga karga, indi imaw katindog, hay nag-umpisa it pag-agueo o mangnguyngoy it mabaskug.  Ro mga paka, nga permi gaagto sa tangke, hay habatian nanda ro anang mga pagtangis, ag naghambae, " Ano ring obrahon kon iya ka gaestar pareho kamon, kon magkahawag ka gid sa pagkahueog man lang sa tubi?"

Leksiyon: Men often bear little grievances with less courage than they do large misfortunes.

No comments: