Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, February 28, 2006

May Gaeum Ro Buean

ugsad--
ugaling ginatabunan
it madamoe nga gaeum

Tuesday, February 21, 2006

A Piece of A Dream

Wowowee...
a piece of a dream
shattered

Sunday, February 19, 2006

No Moon

no moon
no stars
after you left me

Saturday, February 11, 2006

Hin-uno Mo Ako Pasakaun?

Itsong: Hin-uno mo ako pasakaun
Sa baeay ninyo nga ginapalibutan it saesaeon?

Bing: Mabuhay eon kita nga ginapasaylo
May pangabay eang galing ako.
Kun mabueoe mo ro barangaw
Ikaw gid dayon rang hakson.

Itsong:Sige akon nga bueon ro barangaw ngaron
Indi eang ibutang sa tunga naton
Kundi aton pa nga eubid-eubiron
Agod ibugkos sa buhok naton.

Bing: Indi eon lang gali pagbueon ro barangaw.
Kuhiton mo eon lang gali ro buean sa ibabaw
Kon imo eon ngani nga mabuoe
Aton ron nga paligid-ligiron sa paead naton.

Itsong: Mayad man ngani ron kon buean eon lang rang bueon
Ay mabuhay kon aton ron nga tueokon
Buko't paris sa baeangaw
Nga kon may asaw-asaw eang kon magbanhaw.

Bing: Peru kon indi mo ngani ro buean mabuoe
Indi ka eon magpakita kakon
Sigurado gid nga sa impiyerno ka pueoton
Agod igto pati ring kaeag paitumon

Itsong: Maski siin mo pa ako ihaboy
Kon maruyon ring handum
Peru indi ako magpati nga sa impiyerno ako daehon
Ay ro Dios naton mapasinsiyahon.

Bing: Mapasinsiyahon ngani ro Dios naton
Peru indi sa mga tawo nga pusong.

Itsong:Sin-o ro pusong?
Ako nga nagahigugma kimo
O ro tawo nga maski may gusto
Ginapaantos anay bag-o imaw but-on?

Bing: Paano abi kita but-on
Ay maski ro bituon
Ag ro puti nga buean
Ginaprenda mo kakon?

Thursday, February 09, 2006

Boracay Beach

cold wind--
a girl gathers beach grasses
at Boracay Beach

Thursday, February 02, 2006

Agusto

ro higanteng mangga
gin-euka
ni Bagyo Undang