Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, August 08, 2019

Poems, Indi Ko Gid Mamitlang Ro "Adyos, Parayaw"

Indi Ko Gid Mamitlang Ro "Adyos, Parayaw"
ni Melchor F. Cichon.
August 8, 2019

Pagkabati ko nga nagsaea ka
Sa paghigugma kakon,
Gulpi nga eumampos
Ro buhawi sa dughan ko.
Nag-eapnaag rang piniino.
Indi ko masayran kon siin ro sidlangan,
Rang hakita eang hay ro nakatundan.
Pagkatumpaaw ko,
Klaro sa ang paino-ino
Nga sa gihapon
Ginahigugma ka man nakon gihapon
Ag maski bubaliskaron ko pa rang baeatyagon,
Ikaw man gihapon rang ginapanumdom.
Ikaw man gihapon rang ginahigugma,
Imaw ron nga indi ko gid mamitlang
Ro "Adyos, Parayaw",
Pero ginahandom ko gid gihapon
Nga magsobeang ro atong daean
Agod tan-awon naton it oman
Ro pagbutlak it ugsad
Sa baybayon it Boracay.

Sunday, August 04, 2019

Poems, Guimaras Strait, August 3, 2019

Guimaras Strait, August 3, 2019
Ni Melchor F.Cichon

Bangud himaya
Kon kaibahan kita
Sa atong gatueo-tueong eangbon,
Nagdali-dali gid ako
Nga makasakay sa pumpboat
Halin sa Parola pauli sa Guimaras
Maski hasayran ko
Nga ro eawod
Hay naga-inalipugsa,
Nagawinaeas.
Ag tag nagaeayag eon kami
Sa Guimaras Strait
Gulpi nga umagi ro buhawi
Ag gulpi nga nagkueob
Ro pumpboat nga ginasakyan namon.
Mayad eang ay may suksok ako nga life jacket
Ag sa pangamuyo ko sa Ginuo
Nasalbar ako.
Apang ro 25 namon nga kasakay
Nagpaeangit.
Ro sambilog hay ginausoy pa.

****
Note: I am not involved in this accident.

Saturday, August 03, 2019