Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, August 26, 2012

Breathless Night

breathless night--
as you walk away
with the moon

Melcichon
August 26, 2012

Wednesday, August 22, 2012

Break-Up

break-up--
our silence sprinkles my sliced heart
with hot pepper

***Melcichon
August 22, 2012

Sunday, August 19, 2012

Dungan Ro Pagkilat

dungan ro pagkilat
sa siyudad
ag sa kabukiran

Maeara
August 19, 2012
 

Sa Pihak nga Kaeanasan

sa pihak nga kaeanasan--
gaaso-aso pa gihapon ro kape
nga gintimpla mo kakon

Maeara
August 19, 2012

Saturday, August 18, 2012

In the Mirror

in the mirror
I see Pilma catching
narra's falling leaves

Melcichon
August 18, 2012

Thursday, August 16, 2012

After A Year

after a year
a shining moon
under Iloilo River

Monday, August 13, 2012

Ligum Dueom

ligum dueom--
ham-at mahadlok ako
ginabuytan mo rang tagipusuon.

Melcichon
August 13, 2012

Sa Pagpauli Mo, Madam

Sa Pagpauli Mo, Madam
ni Melchor F. Cichon
August 13, 2012

Sa pagpauli mo, Madam,
Gikan sa prisohan,
Gakawaykaway gid ang imo nga mga sinakpan
Samtang gasakay ka sa imo nga limousine
Sa kuno nga liku-liku nga dalan,
Samtang ako nagapasakit kang tiyan.
Anhon abi kay indi ko na masarangan
Magbayad sa doktor o sa bulong man.

Damu gid nga salamat o pinalangga nga gobyerno.

Ah, nadumduman ko
Ang mga dungganon nga mga buaya sa tongreso
Sa ila nga air-conditioned nga kwarto
Didto sila gaplano, gapalitik sang ila ulo
Kon pila ka milyon ang ila mabulsa
Sa mga masunod nila nga proyekto.
Ambot gani kon diin nila gingasto
Ang minilyon-milyon nila nga pundo
Bilang deputado sang ila distrito.
A, basi ginpatindog sang mansiyon ato
Sang ila nga mga number two.
Kag sa imo nga pagpauli, Madam,
Kabay pa nga madumduman mo man
Ang mga pumuluyo nga ginpasalig mo
Nga ang mga lamesa nila may kan-on kag sud-an.
Kag tani mabuligan mo man
Ang mga pamalay nga nagalutaw-lutaw
Sa tinion nga may baha kag bagyo.

Tani, Madam, makatibawas man ako sa kaimulon
Agud sa pag-uli ko
Maghiyumhiyum man ang pamilya ko
Kon ila makita nga busog man ang bulsa ko.
Ugaling gin-una pa ang magpa-utang sa World Bank
Ku sa ipatindog sang ospital o eskwelahan.
O patadlungon ang mga liku-liku kag batsihon nga dalan.

O, Madam, pwede na bala kamo maghaksanay ni Tay Juan
Agod ang mga rally sa EDSA
Kag ang mga basura sa banwa ta
Indi na madugangan?

Tuesday, August 07, 2012

Roxas Boulevard

Roxas Boulevard--
welcome home
basura!

Melcichon
August 7, 2012

Monday, August 06, 2012

Saturday, August 04, 2012

Not Happiness

not happiness
I make a difference
for your happiness

Melcichon
August 4, 2012

Friday, August 03, 2012

Bagyo Gener

Bagyo Gener--
gabagrong ro hangin
gaigod ro madamoe nga gae-om

Melcichon
August 3, 2012

Thursday, August 02, 2012