Total Pageviews

Search This Blog

Friday, December 30, 2011

Ro Kandeng Ni Itsong

Ro Kanding Ni Itsong
ni Melchor F. Cichon
Dec 30, 2011

Birthday ni Itsong ag ginregaluhan imaw it dumaeagang kandeng ku anang maninay.
Kada agahon bag-o imaw magsueod sa anang klase hay ginaeawigan ni Itsong ra kandeng sa wayang nga maeapit sa andang baeay.
Pag-uli nana sa truadlaw hay ginabisitahan ni Itsong ra kandeng ag ginahalin sa lugar nga owa’t silak.
Pag-uli nana sa hapon hay ginapugoe nana ra kandeng ag ginapainum it tubi.
Adlaw –adlaw ra gina-obra ni Itsong ag hakita na nga nagatambok ra alila nga kandeng.
Ginapabugae ni Itsong ra anang kandeng sa anang mga kaklase ag ginahambae nana nga paabunon na agod madugangan pa gid ra kalipay.
May Sagrada Pamilya ag sanda ro Hermano Mayor, ugaling owa sanda’t kwartang ibagae it karne para sa andang mga bisita.
Ginhambaean si Itsong ka anang Nanay nga matansahon eon lang nanda ra anang kandeng para ihaead sa Sagrada Pamilya.
Owa magsabat si Itsong, pero nagtueo ra euha, samtang gadungok.
Pagkahapon samtang sa eskuylahan si Itsong, ginguyod ka Tatay ni Itsong ro kandeng agod matansahon.

Monday, December 19, 2011

Morning Sunlight

morning sunlight
touching the body
of a sleeping homeless man

Melcichon
Dec 19, 2011

Sunday, December 18, 2011

Ro Ginhalinan it Pag-inum it Kape

Ro Ginhalinan it Pag-inum it Kape
Melchor F. Cichon
December 18, 2911

1. Bangod gin-akigan si Itsong ka anang Nanay, nagpaliwa-liwa imaw sa kanyugan kon siin may mga tanum nga ra bunga mapuea.
2. Nakita nana ro anwang nga nagasaot-saot pagkakaon it mga puea nga bunga it sangka tanum.
3. Nagpaeapit si Itsong sa puno ag nag-ipo man it bunga ag gin-usap.
4. Gulpi imaw nga nag-alipaksi.
5. Nagbuoe pa gid imaw it mga eutong bunga ag ginsueod na sa anang buesa.
6. Pag-abot na sa andang baeay ginpakita na sa anang Lola Juana ro bunga nga daea na.
7. Gin-akigan imaw ka anang Lola kon ham-at nagdaea-daea imaw ku ratong bunga nga gadaea’t kamalasan sa pamilya.
8. Ginhaboy ni Itsong ro bunga sa baga.
9. Pagkasunog, nahuguman nanda ro kahumot ku bunga.
10. Gintipon ni Itsong ro sunog nga bunga ag ginpudpod.
11. Ginbutang na sa tasa ag ginbubuan it mainit nga tubi.
12. Gin-inum ni Itsong ag ku anang Lola ro ga-asu-asu nga tinimplang pulbos.
13. Nagsaot-saot sandang daywa sa kalipay.
14. Halin kato ginainum eon ro kape it mga tawo.

Jane Chan 2

Saturday, December 17, 2011

Friday, December 16, 2011

Si Isiw

Si Isiw
Ni Melchor F. Cichon

1. Gausoy si Piso it eago samtang gadudaeagan si Isiw.
2. Nangayo si Isiw it eago kay piso.
3. Owa nagtao si Piso
4. Gatangis nga nagsugid si Isiw sa nanay
5. Ginpangutana si Piso ham-an owa nagtao it eago kay Isiw.
6. Naghambae si Piso nga owa magbulig it pagkahkah si Isiw.
7. Nagpangabay si Nanay nanda nga taw-an it maski sangkiriti eang nga eago si Isiw.
8. Gintaw-an it sangkiri nga eago ni Piso si Isiw.
9. Gintueok ni Nanay nanda si Isiw ag ginhambaean nga sa masunod, mabulig eon imaw sa pag-usoy it pagkaon.
10. Nagtango-tango si Isiw.
11. Dungan si Piso ag si Isiw sa pagkaon it eago.
12. Gahiyum-hiyum ra andang Nanay nga gatueok sa magmaeanghod nga gakaon it eago.

Si Isiw

Si Isiw

Ni Melchor F. Cichon

Dec. 14, 2011

“Nay”, hambae ni Isiw sa anang Nanay, “indi ako pagtaw-an ni Piso it eago."

Si Piso hay igmanghod ni Isiw.

“Taw-i, man ring magueang ay”, hambae ka andang Nanay ni Isiw ag ni Piso.

“Indi’d ang,” sabat ni Piso. “Kaina haghambae ako kana nga buligan nana ako’t pagkahkah, owa gid nana ako pagbulige. “

“Paano Nay ay ginahipid ko pa rang mga baeahibo. Owa’t eabot nga basa, nagagumon pa.”

“Amo gid man ron imaw, bukon abi Nay? Tamad! Gusto eang nga matueon, indi magbulig it pagkahkah.”

“Taw-i man imaw,Piso. Maski sangkiriti eang."

Gintueok ni Nanay nanda si Isiw ag naghambae, "Pero Isiw, sa oman magbulig ka man it pagkahkah agod buko’t malisod ro pag-usoy it atong pagkaon. “

“Huo ‘Nay, mabulig eon ako sa masunod. Pero taw-i anay ako nang Piso it eago.”

“O, sige. Taw-an kita makaron, pero promise mabulig ka eon kakon sa mga masunod nga pag-usoy naton it pagkaon.”

“Huo, Nang,” sabat ni Isiw.

Kon Paalin Nag-umpisa Sa Paghambae Ro Mga Taga-Panay

Kon Paalin Nag-umpisa Sa Paghambae Ro Mga Taga-Panay

Ni Melchor F. Cichon

December 14, 2011

Pagbuka ku botong kon siin si Makusog ag si Ambong naghalin, mahipos ro kalibutan. Owa’t eabot sa mga huni it kapispisan, ag mga tunog ku mga ayam, kuring, kanding, anwang, baka, kabayo ag iba pa nga mga kasapatan, owa gid sanda’t mabatian nga tunog sa andang palibot. Kon may gusto nga hambaeon si Makusog kay Ambong, ginakuhit nana imaw, o masinyas. Kon gusto nana nga magpaeapit si Ambong kana hay ginapaypayan eang nana. Ro mabahoe nga problema ni Makusogs ag ni Ambong hay kon matunod eon ro adlaw. Mayad eang kon ugsad ay mahayag ro anda nga palibot.

Sangka agahon nga magaeum ro kaeagitan, nag-agto si Makusog sa Maeara, sangka sapa-sapa sa Lezo, Aklan. Naglingkod imaw sa sangka tuod nga maeapit sa tubi. Ginpamatyagan nana ro matin-aw ag malinong nga tubi it sapa. Ag gulpi nga may nagpuka. Owa magbuhay hay may nagpuka pa gid. Ginsunod nana ro tunog it pagpuka—tsok! Gintandaan nana ra. Sa anang piniino hay isugid nana ro ana ngara nga habatian sa anang asawa nga si Ambong.

Pagtindog na hay may naghuni nga paka—kla, kla, kla. Mangan-angan hay may nabatian pa gid imaw nga huni it paka—kla, kala, kla.

Ginsunod nana ro tunog ngara sa anang paino-ino. Sa isip na, siguro naga-istoryahanay ro daywang paka. Siguro mana hay baye ag eake rato sanda. Mayad pa mana ro paka naga-estoryahanay, buko’t paris kamon ni Ambong nga gakalablitan o nagasinyas eang.

Pag-abot ni Makusog sa andang eangbon, nagsinggit si Makusog kay Ambong: Kla! Kla! Kla!

Nagsabat si Ambong: Kla! Kla! Kla!

Rato ro umpisa ku paghambae it mga tawo sa Panay.

Ro Una Nga Paghambae It Mga Tawo sa Panay

Ro Una Nga Paghambae It Mga Tawo sa Panay
Melchor F. Cichon
Dec. 15, 2011

1. Mahipos ro palibot sa pagguwa ni Makusog at ni Ambong sa botong.
2. Ro huni eang it mga pispis, ag tunog eang it mga isda, paka ag iba pa nga mga animal ro mabatian.
3. Kon magcommunicate si Makusog ag si Ambong hay nagasinyas eang sanda.
4. Sangka agahon, nga magae-om, nag-agto sa Maeara si Makusog .
5. Nabatian nana ro mga puka it mga isda, ag ro huni it mga paka.
6. Pag-abot ni Makusog sa andang baeay, naghambae si Makusog kay Ambong.
7. Stok! Stok!
8. Nagsabat si Ambong: Tsok! Tsok!
9. Naghambae pa gid si Makusog it Kla! Kla!
10. Nagsabat si Ambong it Kla! Kla!
11. Rato ro umpisa it paghambae it mga tawo sa Panay.

Thursday, November 24, 2011

Lonely Search

after a three-week search
Lola Aurelia Matias finds
Lolo Luis at the train station

Melcichon
Nov 24, 2011

Ground Zero

Ground Zero--
57 Filipinos
bury with their dreams here

Melcichon
NOv 24, 2011

Monday, November 21, 2011

My Haiku in Facebook Page

November breeze--
her shadows start
to cover her

Melcichon
Nov 19, 2011


outside
of the hospital window
a rainbow

Melcichon
Nov 20, 2011a rainbow
in your smile, Mother
in a hospital

Melcichon
Nov 20, 2011


City Jail--
the heat
of her new bed sheet

Melcichon
Nov 21, 2011


he continues
his uphill trail--
downpour

Melcichon
Nov 13, 2011
3 Impressions · 0% FeedbackPhilippine August wind--
the white rose
just sways

Melcichon
Nov 10, 2011
4 Impressions · 0% Feedbackalmost December--
the paths
we still have to clear for you

Melcichon
Nov 9, 2011
7 Impressions · 0% Feedbackdeep night--
the heart
of a long silence

Melcichon
Nov 9, 2011
7 Impressions · 0% Feedbacklover's moon--
the breeze stands still
as she holds my hands

Melcichon
Nov 7, 2011
8 Impressions · 0% Feedbackdrizzles--
the soft grip of Lola
on my arm

Melcichon
Nov 7, 2011
9 Impressions · 0% Feedbacknew path--
some more rosebuds
along the way

Melcichon
Nov 6, 2011
11 Impressions · 0% Feedbackshe wipes away my tears
until I fall asleep--
Sunflower

Melcichon
Nov 6, 2011
12 Impressions · 0% Feedbackshe prepares
a lamp with oil--
a wedding day

Melcichon
Nov 6, 2011
13 Impressions · 0% Feedbackany moment turns
summer
when she passes by

Melcichon
Nov 5, 2011
16 Impressions · 0% Feedbackshort night--
the lingering sweetness
of your kiss

Melcichon
Nov 5, 2011
15 Impressions · 0% Feedbackaeangyon iya,
aeangyon igto
owa't sueod ro among taeagbasan

Melcichon
Nov 3, 2011
See Translation
16 Impressions · 0% Feedbackaeangyon iya,
aeangyon igto
owa't sueod ro among taeagbasan

Melcichon
Nov 3, 2011
See Translation
16 Impressions · 0% Feedbackginsugpon ni Nanay
rang nabugto nga tanog--
Sampaguita

Melcichon
Nov 3, 2011
17 Impressions · 0% Feedback
Like · · Share · November 2 at 10:06pm ·


Bangod gabii eon
nagbisa eon lang ako
sa rosarito

Melcichon
Nov 3, 2011
20 Impressions · 0% Feedbackpista minatay--
eubog sa tubi-baha
ro mga pantheon

Melcichon
Nov 1, 2011
21 Impressions · 0% Feedbacka summer afternoon--
my father and I
fishing with hook and line in Maeara

Melcichon
Oct. 29, 2011
24 Impressions · 0% FeedbackFr. Fausto Tentorio--
he's afraid to be uprooted
so he was chapped down

Melcichon
Oct 27, 2011
22 Impressions · 0% Feedback
Like · · Share · October 28 at 2:38pm ·

Bing widens
the door for us --
see more sunlight

Melcichon
Oct. 26, 2011
22 Impressions · 0% Feedbackshe cushions
your pains
even after sundown

Melcichon
Oct. 25, 2011


her smile allures me
closer, closer
to her heart

Melcichon
Oct 21, 2011
25 Impressions · 0% Feedback
Like · · Share · October 21 at 2:27pm ·


morning jeepney ride--
strands of her hair
touching my face

Melcichon
Oct 20, 2011
26 Impressions · 0% Feedbackelection miracle
he wins in the voting
he loses in the counting

Melcichon
Oct 19, 2011
27 Impressions · 0% FeedbackButterfly Garden--
no butterfly here
no butterfly there

Melcichon
Oct. 18, 2011
27 Impressions · 0% Feedbackall the teachers
gather
to meet a child who saved a national flag

Melcichon
Oct. 16, 2011
27 Impressions · 0% Feedback
Like · · Share · October 16 at 7:10pm ·


a bora man meets
an igang woman--
calm shore of Guimaras
28 Impressions · 0% Feedbacki pick up
igang and blue starfish
in a shallow water of Guimaras

Melcichon
Oct. 16, 2011
27 Impressions · 0% FeedbackValentine's Day--
last year, alone
this year, still alone

Melcichon
Oct 14, 2011
30 Impressions · 0% Feedbacksudden flood--
all the golden grains
can't see the skies

Melcichon
Oct. 14, 2011
33 Impressions · 0% Feedbackmorning breeze--
a rose turns its blossom
towards the sunlight

Melcichon
October 14, 2011
32 Impressions · 0% Feedbackthe fragrance
of ilang-ilang in our room
wakes her up

Melcichon
Oct. 13, 2011
41 Impressions · 0% Feedbacksunset--
she watches him
until he closes his eyes

Melcichon
Ovt. 13, 2011
40 Impressions · 0% Feedbackfull pink moon--
hand in hand
we both wish to Sirius

Melcichon
October 11, 2011
See Translation
48 Impressions · 0% Feedbackpink full moon
your nearness
makes a full evening

Melcichon
Oct. 11, 2011
48 Impressions · 0% Feedbackas I eat durian
I did not notice
all my children have left me alone

Melcichon
Oct. 10, 2011
47 Impressions · 0% Feedbackflood
everything is level
but the two ducks

Melcichon
Oct 10, 2011
45 Impressions · 0% Feedbackmid-summer--
the skies have become
much clearer now

Melcichon
March 8, 2011
44 Impressions · 0% Feedbackbeauty pageants--
major, major
long legged

Melcichon
2011
50 Impressions · 0% FeedbackValentine's Day--
their figures
fading away

Melcichon
2011
47 Impressions · 0% Feedbackalmost dusk--
she drops the red tulips
on her feet

Melcichon
2011
46 Impressions · 0% Feedbackrice fields--
all his lines
in pink

Melcichon
2011
45 Impressions · 0% Feedbackdawn
blissful, joyful
refreshing, inspiring, beginning
birth, hope, death, gloom
rupturing, sleeping, mourning
sunset
43 Impressions · 0% Feedbackdoctor's clinic
a dying rose
at the corner's table

Melcichon
Oct 9, 2011
29 Impressions · 0% Feedbackofficer's burial--
the government strips off
the flag from his casket

Melcichon
2011
29 Impressions · 0% Feedbackbaha!
Inay...
I love you!
29 Impressions · 0% Feedbacksunrise--
a child smiles
at the abortionist

Melcichon
2011
23 Impressions · 0% Feedbacksummer breeze--
her beauty
creates a smile

Melcichon
2011
23 Impressions · 0% Feedbacksunset--
thinking of the full moon
with you in Maeara

Melcichon
Oct. 9, 2011
16 Impressions · 0% Feedback
Like · · Share · October 9 at 5:52pm ·


rising full moon--
letting the Sampaguita blossom
swings to the breeze

Maeara
October 9, 2011
17 Impressions · 0% Feedback

Sunday, November 20, 2011

Sunset

Glonie

A Rainbow

outside
of the hospital window
a rainbow

Melcichon
Nov 20, 2011

Saturday, November 12, 2011

Paskwa

Paskwa
huo nag-abot gid man imaw
ugaling owa imaw gatueok kakon

Maeara
Nov 12, 2011

Peer Group Talk

peer group talk--
one of the participants
does not laugh at the joke

Melcichon
Nov 12, 2011

Friday, November 11, 2011

11-11-11

11-11-11
she wishes for
a full moon beside him

Melcichon
Nov 11, 2011

Thursday, November 10, 2011

August Wind

Philippine August Wind--
the white rose
just sways

Wednesday, November 09, 2011

Short Night

short night--
the heart
of a long silence

Melcichon
Nov 9, 2011

Monday, November 07, 2011

Drizzles

drizzles--
the soft grip of Lola
on my arm

Melcichon
Nov 7, 2011

Mango Season

mango season--
flies and more flies
visit our dining table

Melcichon
Nov 7, 2011

Saturday, November 05, 2011

Any Moment Turns Summer

any moment turns
into summer
when she passes by

Melcichon
Nov 5, 2011

Thursday, November 03, 2011

No Air-con

boss visit--
no students in the library
no use of air-con

Melcichon
Nov 3, 2011

The Smile

the smile
on her lips as I kiss her--
departure time

Melcichon
Nov 3, 2011

Wednesday, November 02, 2011

Bangod Gabii Eon

bangod gabii eon
nagbisa eon lang ako
sa rosarito

Melcichon
Nov 3, 2011

Sunday, October 30, 2011

Shadow

after all--
what's the color
of your shadow?

Melcichon
Oct. 30, 2011

Saturday, October 29, 2011

Your Promise

your promise
of coming back keeps me alive--
sunrise

Melcichon
Oct. 29, 2011

Del Abrea

Friday, October 28, 2011

Monday, October 24, 2011

Thursday, October 20, 2011

Sunflower

ni Melcichon
October 19, 2011

Ikaw, Sanflower, ro ugsad nga buean
Nga gatao it kasiga
Sa madueom ko
Nga daean.
Matuod
Nga kon amat
Nagakaduea-duea ka
Bangod sa naga-agi-agi nga gae-um
Pero ring kasiga
Nagapadayon nga nagatuytoy
Sa mga paminsaron ko
Eabi eon gid
Kon magapaeuka it butong ro hangin,
Kon owa't untat ro pagbinunok it uean
Sa kabuhi ko.
Ikaw eon lang,
Sunflower,
Ro nagatao kakon it kainit,
Kainit sa tagipusuon ko
Agod ako makapanumdom
Nga may kabuhi
Nga may kapus-eanan
Pa rang pagkatawo.
Ag kon matunod
Gid man rang adlaw
Hueogan mo eang rang paeahuwayan
Ku imong owa't pag-eaya nga bueak,
Owa't pagkaduea king kahumot,
Magbutlak it oman rang adlaw,
Magbutlak it oman rang adlaw
Maski sa katueondan.

Monday, October 17, 2011

Saturday, October 08, 2011

Sun Ray

Double Rainbow

Marissa Ebro

Manggaranon Kita, Bukon Abi?

Manggaranon Kita, Bukon Abi?
Ni Melchor F. Cichon
August 12, 2011Manggaranon kita, bukon abi?
Pangutan-a si Heneral.
Sang milyon man lang ro pabaeon kana
Pagretiro nana, bukon abi?
Pangutan-a ro PAGCOR.
Sang bilyon man lang ro gingastos nanda
Para sa andang pangkape-kape, bukon abi?
Pangutan-a ro GSIS pagbakae
Nanda ku mga obra maestra ni Juan Luna.
Milyon-milyon man lang rato, bukon abi?
Ag kon pangutan-on mo pa
Ro mga big boss it mga pulis
Masarangan gid naton nga magbakae
It mgs helicopter nga nagamit eon it mga herodes
Pero sa bayad nga pangbag-o pa, bukon abi?


Manggaranon kita, bukon abi?
Indi mo eang pagtan-awon
Ro mga suldato sa patag-awayan
Nga nagakamang sa mga eunang
Ag nagasuksok it buhuon nga mga bota.
Ag mga bala nga nagabackfire kon paeukpon nanda.
Pasiplatan mo eang ro mga Ati ag mga Badjao
Nga naga-eubog sa mga binit-karsada.
O ro naga-eugod-eogod nga mga magueang nga nagapila
Sa opisina it GSIS agod magbuoe ku andang pensiyon.
Bangod manggaranon kita,
Owa eon it mga hold-aper, carnaper, pickpoketer.
Owa eon man it tonggresman
Sa atong banwa, bukon abi?
Sugiri kami, banwa, sugiri kami.
Manggaranon kita, bukon abi?

Nabuoe mo?

Friday, October 07, 2011

Typhoon Pedring

Typhoon Pedring--
where is our father?
where?

Maeara
Oct. 7, 2011

Moonrise

moonrise
the day continues
with your smile

Maeara
October 7, 2011

Wednesday, October 05, 2011

Sunday, October 02, 2011

Saturday, October 01, 2011

She Asks

she asks
why do we have to walk
in the rain?

Maeara
October 1, 2011

Friday, September 30, 2011

Ro Kredo It Mga Apostoles

Ro Kredo It Mga Apostoles
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
September 30, 2011


Nagatuo ako sa Ginuo
Nga makagagahum
Manugtuga it eangit ag eugta.
Nagatuo ako kay Hersukristo,
Anang bugtong nga unga.
Ginpanamkum sa gahom it Espirito Santo
Ag gin-unga ni Birhen Maria,
Nag-antus Imaw sa idaeum ni Poncio Pilato.
Gin-eansan sa krus ag gin-eubong,
Nanaug Imaw sa mga minatay
Sa ikatlo nga adlaw nabanhaw Imaw it oman
Nagsaka sa eangit
Ag ginpalingkod sa tuo it alima it Tatay.
Magabalik Imaw sa paghukom it mga buhi ag mga minatay.
Nagtuo ako sa Espiritu Santos,
Sa balaan nga Katoliko nga Simbahan,
Pag-imaw sa mga Santos,
Sa pagpatawad sa mga saea,
Sa pagkabanhaw it eawas
Ag kabuhi nga owa’t katapusan.
Amen

Pearl Yumol-Hoffman

Monday, September 26, 2011

Pares Kimo

Pares Kimo
Ni Roque Dalton
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
Ginbase English Translation ni Mila D. Aguilar
Sept. 26, 2011


Pares kimo
nga naila sa gugma,
sa kabuhi,
ro matam-is nga misteryo it kabangdanan
ro kaeangitnon nga pag-agi ku mga inadlaw it Enero.


Gabukae man rang dugo
ag mga gadaeagan nga kasubaan it mga mata
nga nakasayod it pagdaganas it mga euha.
Kakon, manami ro kalibutan

kon siin ro binaeaybay, pares it tinapay,
hay para sa tanan.
Ag kon siin rang ugat owa gatapus kakon
apang sa dugo it mga tawo
nga nakipag-away para sa kabuhi,
para sa gugma,
para sa kawsa,
para sa eugta ag sa tinapay,
ag binaeaybay para sa tanan.

Sunday, September 25, 2011

Saturday, September 24, 2011

Sa Serye it Mga Basura

sa serye it mga basura
sa kalye
bueawan

Maeara
Sept. 24, 2011

Friday, September 23, 2011

Silent Crickets

silent crickets--
the smooth-sailing moon
behind the dark clouds

Maeara
Sept. 23, 2011

Fresh Red Rose

fresh red rose--
in light and shadow
her beauty glows

Maeara
Sept. 23, 2011

Thursday, September 22, 2011

Why?

why?
Ati and Badjao
why, why no food?

Maeara
Sept. 17, 2011

Wednesday, September 21, 2011

Ideas Spring

Martial Law Remembered

Martial Law remembered--
Metrocoms order residents
to come out of their homes

Maeara
Sept. 21, 2011

On The Jeep

on the jeep--
I just smile
on a woman talking loudly on a cellphone

Maeara
September 21, 2011

Sunday, September 18, 2011

Her Smiles Soothes

Ideas Spring

ideas spring
with each smile
on your lips

***
ideas spring
with each smile on your lips--
sunflower

Maeara
Sept. 18, 2011

Crossroads

crossroads--
he sulks
she smiles

Maeara
Sept. 18, 2011

Thursday, September 15, 2011

Wait, Eastman

evening breeze--
Eastman, wait
another work still awaits you

Maeara
September 15, 2011

Note: Eastman Kodak committed suicide on March 14th, 1932 by shooting himself thinking that his work has been done.

Rising Full Moon

rising full moon
she opens
the book at closing time

Maeara
Sept. 15, 2011

Out of Your Silence

out
of your silence
my heartbeats

Maeara
Sep. 15, 2011

Tuesday, September 13, 2011

Funeral

funeral--
the mourners carry
His words

Maeara
Sept. 13, 2011

Monday, September 12, 2011

Star

Star

by Deborah Chandra
Translated into Aklanon
by Melchor F. Cichon
September 12, 2011

I like the way they looked down from the sky
And didn't seem to mind the way I cried
And didn't say, 'Now wipe away those tears,'
Or, 'Tell us, tell us what's the matter here!'
But shining through the dark they calmly stayed
And gently held me in their quiet way.
I felt them watching over me, each one
And let me cry and cry till I was done.

Naila ako sa anda nga pagtan-aw paidaeum halin sa eangit
Ag ingko owa gainato kon paano ako magtangis
Ag indi hambaean, "Parihan mo eon ring euha,"
O "Sugiri kami, sugiri kami kon ano ro natabo riya!"
Pero sige ro pagsiga sa dueom ag gatiner nga mahipos
Ag ginabuytan ako nga may pagpalangga sa mahipos nandang paagi.
Sa pamatyag ko ginabantayan nanda ako, kada isaea
Ag ginapabay-an ako nga magtangis ag magtangis hasta ako makatapos.

Saturday, September 10, 2011

Sabado

Permi ko gid nga ginahandum ro adlaw nga Sabado.
Ruyon abi ro adlaw kon siin ako makabugtaw it mas mabuhay ay owa't obra sa opisina.
Ruyon man abi ro adlaw kon siin ako pwede makasueat it mabuhay-buhay sa amon nga kompyuter.
Ugaling ku nakataliwan nga buean hay ginhimo nga limang adlaw ro amon nga bakasyon sa opisina ay mga pista opisyal. Ku Agosto 25 hay kaadlawan it Siyudad it Iloilo, busa owa it trabaho. Owa man ako magtan-aw ku marcha ku mga empleyado it siyudad it Iloilo. Sa pribado nga katatapan abi ako gaobra. Huwebes rato. Bangod nabutang sa tunga ro Biyernes sa pista opisyal ag sa Sabado hay ginhambaean kami nga indi eon lang kami magsueod ku Biyernes ngato. Busa halin ku Huwes, Biyernes, Sabado, Dominggo, owa kami it obra. Pag-abot it Lunes, petsa 30 it Agosto hay owa eon man it obra ay National Heroes Day, busa pista opisyal eon man. Ag pagkasunod nga adlaw , Agosto 31 hay katapusan ku Ramadan it mga Muslim, busa owa eon man it trabaho. Abaw kahaba nga bakasyon nga may suweldo!

Ugaling hay ginbayran namon ratong Biyernes ku Sabado, Septembre 10.
Busa imbes nga magpahuway-hueay ako sa baeay, ag magsueat kon ano gid man rang gustong isueat hay indi ko maobra sa baeay ay igto ako sa opisina.

Natamad ako mag-obra kato. Owa man it istudyante nga nag-ago sa Library kon siin ako gaopisina. Owa man it empleyado nga nagsueod sa Library. Ako gid lang nga isaea kato.

Masubo--owa ako't kahambae.

Mayad eang ay may kompyuter ag may internet may naobra ako.

Mayod man ay may transistor radyo ako kon siin ako nakapamati it musika ag drama.

Kon owa, kaina pa ako nag-uli.

Kon indi ako magsueod, haeos sangka libo man ro mabawas sa suweldo ko.

Sige eon lang ngani. Madali eon lang man ro alas singko.

Thursday, September 08, 2011

Ako Ro Bida

Ako Ang Bida
ni Marcel I. Milliam for “Ako ang Bida"

Gin-inakeanon
ni Melchor F. Cichon
Sept 8, 2011


Ako ang bida.
Ako ang pinakamaganda.
Bago lagi ang damit ko at sapatos.
Sa akin ay wala nang nakakaungos.

Ako ro bida.
Ako ro pinakagwapa.
Perming bag-o rang eambong ag sapatos.
Owa eon kakon it makakaungos.

Ako ang bida.
Ako ang laging nangunguna.
Mga gamit ko ay mamahalin.
Wala nang tatalo sa akin.

Ako ro bida.
Ako permi ro nagapanguna.
Rang mga gamit hay maeahaeon.
Owa eon it makaperdi kakon.

Ako ang bida.
Kinaiinggitan ng iba,
Sikat at pinaguusapan,
Sa buong paaralan.

Ako ro bida.
Kinaibugan it iba.
Sikat ag ginaistoryahan,
Sa bilog nga iskuylahan.

Liban na lang pag may miting ang PTA
O di kaya ay tuwing Family Day.
Dahil si Nanay, sa ibang bansa nagtatrabaho.
Hayun, si Yaya, sinasapawan ang byuti ko.

Owa't eabot kon may miting ro PTA
O kon may Family Day.
Bangod si Nanay, sa abrod naga-obra.
Hato, si Yaya, ginasapawan rang byuti.

Wednesday, September 07, 2011

Kanta

ni Christina Georgina Rossetti (1830-1894).
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
September 7, 2011

Kon patay eon ako, mahae ko,
Indi mo ako pagkantaha't masubong kanta;
Indi ka magtanum it rosas sa ueonan ko
O maski mahandungon nga cypress.
Pwede eon ro berdeng hilamon sa ibabaw ko
Nga nabasa it asaw-asaw ag tun-og;
Ag kon mag-eaya ka, panumduma,
Ag kon mag-eaya ka, lipati.

Indi ko makita ro mga handong,
Indi ko mabatyagan ro uean;
Indi ko mabatian ro gakanta nga nightingale
Nga ingko may sakit;
Ag magpanamgo hasta magkakasisidmon
Nga owa gabut-eak o nagakatunod,
Siguro madumduman ko.
Ag siguro malipatan ko.

Mayaman Tayo, Di Ba?

ni Maeara
September 7, 2011

Mayaman tayo, di ba?
Itanong mo kay Heneral.
Isang milyon lang naman ang pabaon sa kanya
Nang magretiro siya, di ba?
Itanong mo sa PAGCOR.
Isang bilyon lang naman ang ginastos nila
Para sa pangkape-kape nila, di ba?
Itanong mo sa GSIS nang bilhin nila
Ang mga obra maestra ni Juan luna.
Milyon-milyon lang naman yon, di ba?
At kung itatanong mo pa
Sa mga big boss ng mga pulis,
Kayang-kaya nating bumili
Ng mga helicopter na ginamit na ng mga Herodes
Pero ang bayad ay pangbago pa, di ba?

Mayaman tayo, di ba?
Huwag mo lang tingnan
Ang mga sundalong nasa larangan ng digmaan
Na gumagapang sa putikan
At sumusuot ng butas-butas na mga bota.
At ang balang nagbabackfire kung paputukin nila.
Pasiplatan mo lang ang mga Ati at ang mga Badjao
Na nakahiga sa tabing-kalsada.
O ang mga nakabastong matatanda na pumipila
Sa opisina ng GSIS upang makuha ang mga pinsyon nila.
Dahil mayaman nga tayo,
Wala nang hold-aper, karnaper, kidnaper, pikpaketer
Sa ating bayan, di ba?

Sabihin mo sa amin, bayan.
Sabihin mo sa amin.
Mayaman tayo, di ba?

Kuha mo?

Tuesday, September 06, 2011

Wednesday, August 31, 2011

Pag Ang Puso'y Umibig

Pag ang puso'y umibig,
Sumisikip ang dibdib;
Pag di ito napawi,
Mundo niya'y buhawi.

Maeara
August 31, 2011

Tuesday, August 30, 2011

Habang may militar sa daan

Habang may militar sa daan
Puso niya'y kinakabahan;
Nadukot kasi si Pareng Juan,
Habang pamunta ng simbahan.

(Para sa Mga Nawawalang Tao)

Maeara
August 30, 2011

Monday, August 29, 2011

Baywalk Jogging

Baywalk jogging--
children pick up
basura

Maeara
August 29, 2011

Sunday, August 28, 2011

Love

love--
fighting, now
kissing again

Maeara
August 28, 2011

Friday, August 26, 2011


Wednesday, August 24, 2011

A Shining Dawn

a shining dawn
glistens
on a fresh white rose

Maeara
August 24, 2011

Indi Ko Masueat Rang Pinakamasubo Nga Binaeaybay

Indi Ko Masueat Rang Pinakamasubo Nga Binaeaybay

Ni

Melchor F. Cichon
September 11, 2003

Indi ko masarangean nga isueat rang pinakamasubo nga binaeaybay.
Maskin sa tunga-tunga eon ako’t eangit ag eogta.
Ro imong pagsabat it huo kakon sa may baybayon it Boracay
Samtang gatunod ro adlaw hay sapat eon nga akon nga ikalipay.


Indi ko masarangan nga isueat rang pinakamasubo nga binaeaybay.
Paris makaron nga ugsad ro buean ag maeamig ro huyop it hangin it Disyembre,
Sapat eon para kakon nga magpahiyomhiyom.
Disyembre man kato ro primero nimo nga haru kakon.


Indi ko masarangean nga isueat ko rang pinakamasubo nga binaeaybay.
Maskin indi ko eon haeos maabut ring uyahon agod akon nga pisilpisilon;
O mahutikan ka man lang paris tag bag-o pa eang kita nga nagaumpisa ku atong pangabuhi.
Sapat eon nga makatueog ako kon ginakumkum ko ro singsing nga ginsuksuk mo sang tudlo.


Ag kon mag-abot kid man ro oras nga magtunod rang adlaw
Ag ro gabii hay mag-eapnaag sa bilog ko nga kalibutan,
Indi ko man gihapon pagsueaton ro pinakamasubo ko nga binaeaybay.
Madumduman ko eang ikaw, gahiyomhiyom eon dayon ako

Tuesday, August 23, 2011

Sa sueod it Eangbon

sa sueod it eangbon pagka-ani bagaas

Sunday Morning

Sunday morning--
she cleanses her heart
then her neighbors'

Maeara
August 23, 2011

Friday, August 19, 2011

Bueang

bueang--
galihirang mga saeakyan
sa binit it karsaya

Maeara
August 19, 2011

Sunday, August 14, 2011

Owa't Kaso

Owa't kaso maski owa ka kasayod nga sa Lezo gali ginaeaha ro ampaw;
Owa't kaso maski owa ka kasayod nga sa Lezo gali ginaeaha ro pinindang nga puto;
Owa't kaso maski owa ka kasayod nga ro Maeara gali hay sa Lezo;
Owa't kaso maski owa ka kasayod nga si Simeon Mobo Reyes ag si Roman de la Cruz gali hay taga-Lezo'
Owa't kaso maski owa ka kasayod nga sa Ibao, Lezo gali nadakpan si Candido Iban;
Owa't kaso kon owa ka kasayod nga "the only life-size bronze statue" ni Dr. Jose Rizal hay makita sa plaza it Lezo.
Pero may kaso gid kon taga-Lezo ka ag owa ka't handum nga mag-uli sa aton kon piyesta ag kon Paskwa;
May kaso gid kon taga-Lezo ka ag indi mo madumduman nga may mga igbata ka gali igto nga nahidlaw kimo.

Saturday, August 13, 2011

Ag Kumanta si Ana Maria

Ag Kumanta si Ana Maria
Ni Maeara
August 13, 2011

Indi imaw kantigo magkanta
Maski hilong.
Kapin pa gid kon
Bukon.
Pero sangka agahon
Sa sueod it third degree room
It pulisiya
Kumanta imaw
Ugaling nagwangal
Ro mga imbestigador.
Sintunado kuno
Ra tuno.
Ginsueok-sueokan imaw.
Ginhimo pa gid nga ash tray
Ro ana nga bukead nga paead.
Ginpapaliogs imaw
Sa tubi nga may kuryente
Ag ginputos ra uyahon it basa nga lava cara.
Tag owa eon imaw kaagwanta
Ku pagkinulata kana
Kumanta imaw
Ag ro mga pulis
Nagsaot
Nagliksi-liksi
Sa kasadya.

Ala Nora Aunor man gali kuno ra limog.

Friday, August 12, 2011

Manggaranon Kita, Bukon Abi?

Manggaranon Kita, Bukon Abi?
Ni Melchor F. Cichon
August 12, 2011


Manggaranon kita, bukon abi?
Pangutan-a si Heneral.
Sang milyon man lang ro pabaeon kana
Pagretiro nana. Bukon abi?
Pangutan-a ro PAGCOR.
Sang bilyon man lang ro gingastos nanda
Para sa andang pangkape-kape. Bukon abi?
Pangutan-a ro GSIS pagbakae
Nanda ku mga obra maestra ni Juan Luna.
Milyon-milyon man lang rato. Bukon abi?
Ag kon pangutan-on mo pa
Ro mga big boss it mga pulis
Masarangan gid naton nga magbakae
It mgs helicopter nga nagamit eon it mga herodes
Pero sa bayad nga pangbag-o pa. Bukon baea?

Manggaranon kita, Bukon abi?
Indi mo eang pagtan-awon
Ro mga suldato sa patag-awayan
Nga nagakamang sa mga eunang
Ag nagasuksok it buhuon nga mga bota.
Ag mga bala nga nagabackfire kon paeukpon nanda.
Pasiplatan mo eang ro mga Ati ag mga Badjao
Nga naga-eubog sa mga binit-karsada.
O ro naga-eugod-eogod nga mga magueang nga nagapila
Sa opisina it GSIS agod magbuoe ku andang pensiyon.
Bangod manggaranon kita,
Owa eon it mga hold-aper, carnaper, pickpoketer.
Owa eon man it tonggresman
Sa atong banwa. Bukon abi?
Sugiri kami, banwa, sugiri kami.
Manggaranon kita, bukon abi?

Nabuoe mo?

Wednesday, August 10, 2011

Manggaranon Kita, Di Bala?

Manggaranon Kita, Di Bala?
Ni Melchor F. Cichon
August 10, 2011

Mangkaranon kita, di bala?
Pamangkuta si Heneral.
Isang milyon lang man ang pabalon sa iya
Sang magretiro siya. Di bala?
Pamangkuta ang PAGCOR.
Isang bilyon lang man ang gingastos nila
Para sa pangkape-kape nila. Di bala?
Pamangkuta ang GSIS sang baklon nila
Ang mga obra maestra ni Juan Luna.
Milyon-milyon lang man to. Di bala?
Kag kun pamangkuton mo pa
Ang mga big boss sang mga pulis
Masarangan gid naton magbakal
Sang mga helicopter nga nagamit na sang mga herodes
Pero ang bayad pangbag-o pa. Di bala?

Manggaranon kita, di bala?
Indi mo lang paglantawon
Ang mga suldato sa patag-awayan
Nga nagakamang sa mga lunang
Kag nagasuksok sang busluton nga mga bota.
Kag mga bala nga nagabackfire kon palukpon nila.
Pasiplatan mo lang ang mga Ati kag ang mga Badjao
Nga nagahigda sa mga binit-kalsada.
O ang nagalugod-lugod nga mga tigulang nga nagapila
Sa opisina sang GSIS agod makuha ang mga pensiyon nila.
Bangud manggaranon kita,
Waay na sang hold-aper, carnaper, kidnaper, pickpoketer
Waay naman sang tonggresman
Sa atong banwa, di bala?

Sugiri kami, banwa, sugiri kami.
Manggaranon kita, di bala?

Kuha mo?

Thursday, August 04, 2011

Terminal Market

terminal market--
I inhale
the vendors' smoke

Maeara
August 4, 2011

Birthday Party

Birthday Party---
nagtiko ro daean
pag-uli ni Juan

Maeara
August 3, 2011

Chopper Sale

chopper sale--
flying to USA
away from Ginggoy

Maeara
August 4, 2011

Wading Into Your Heart

wading
into your heart
for HIM

Maeara
August 4, 2011

Out of the Ballot Boxes

out of the ballot boxes---
Zubiri lights
a new candle

Maeara
August 4, 2011

Wednesday, August 03, 2011

Bagyo Ondoy

Bagyo Ondoy---
gaikis-ikis ro tikang
ni Juan sa karsada

Maeara
August 3, 2011

Maasaw-asaw nga Agahon

maasaw-asaw nga agahon---
gatueo rang euha
samtang gahigop it kape

Maeara
August 3, 2011

Monday, August 01, 2011

Between Lightnings

between lightnings--
tighter and tighter
embrace

Maeara
August 1, 2011

Sunday, July 31, 2011

Sunrise

Akeanon Ako

Akeanon Ako

Ni
Maeara
July 31, 2011


Hasayran ko ro Akean.
Ag ro anang pag-alimbugae
Agod makahakos ag maka-imaw
Sa anang nanay nga eawod.
Ag ro kumpoe kuno nga dila
Kang kalolololohan.
Aba, maaeam gid sanda
Mag-inbento ku hambae kong ginhalian.
Ag ro kodigo ni Kalantiaw
Ginhimo-himo eang kuno
Ni Jose E. Marco.
Siin baea si William Scott
Ag si Ambeth Ocampo
Ay luwahan ko.


Hasayran ko ro Akean.
Ag kon paano ginsuyop
Ro Akean it Capiz.
Aba, ro magkae
Gaeuad ku anang ginatueon
Kon indi nana ra matunaw.

Hasayran ko ro Akean.
Ag ro ginhimo ni Heneral del Castillo
Ag ni Goding Ramos
Agod kita mataw-an
It ngaean.

Hasayran mo ro Akean?
Agod ikaw ag ako
Mangin Akeanon?

Friday, July 29, 2011

Paghalin Na

paghalin na
nagtueo eon man
rang euha

Maeara
July 29, 2011

Thursday, July 28, 2011

Sunset Wedding

sunset wedding--
a thousand and one butterflies
fly in

Maeara
July 28, 2011

Sunday, July 24, 2011

Baby Esmerna 1

Baby Esmerna

Not Even the Sunset

not even the sunset
can come
closer to her beauty

Maeara
July 24, 2011

Wednesday, July 20, 2011

A Rising Sun

a rising sun on Sampaguita
her smile
allures even the running eyes

Maeara
July 20, 2011

Sunny Day

sunny day--
I can see the shore
but not its horizon

Maeara
July 20, 2011

Morning Mist

morning mist--
I hear the sound
of the falling seed

Maeara
July 20, 2011

Monday, July 18, 2011

Homecoming

homecoming--
the sun shines again
again

Maeara
July 18, 2011

Departure

departure--
my heart tears down
fiber by fiber

Maeara
July 18, 2011

Friday, July 15, 2011

Sweetness of Her Smile

the sweetness
of her smile--
blooming sunflower

Maeara
July 12, 2011

Monday, July 11, 2011

Last Meeting

last meeting--
she wishes
for the sun to stand still

Maeara
July 11, 2011

Saturday, June 18, 2011

Red Moon

my cat's eyes
turn red
the red moon

Maeara
June 17, 2011

---The moon turned red on June 16, 2011

Tuesday, June 14, 2011

Tambibibli

tambibidli--
nagpundo ro pagtinueo it uean
sa baldi

Maeara
June 14, 2011

Sunday, June 12, 2011

Hospice

hospice--
the falling leaf
drops on the closed door

Maeara
June 12, 2011

Saturday, June 04, 2011

Uean

uean--
owa't gatubod nga tubi
sa among gripo

Maeara
June 4, 2011

Wednesday, June 01, 2011

Naghutik Kakon

naghutik kakon
rang nagpanaw nga Tatay--
ugsad

Maeara
June 1, 2011

Thursday, May 26, 2011

Sheila Mae Dalisay

Advertisement

advertisement
...with pleasing personality
ay pangit!

Maeara
May 26, 2011

Tuesday, May 24, 2011

Now, Joplin

now, Joplin
knells
and looks up the skies

Maeara
May 23, 2011

Monday, May 23, 2011

Friday, May 20, 2011

Tonight

tonight...
I will
not see the moon

Maeara
May 20, 2011

Wednesday, May 18, 2011

Ako si Juan

Ako si Juan
Nagsaka sa buean
Gintirador ni Kulas
Nahueog sa Nabas

Maeara
May 18, 2011

Sunday, May 15, 2011

Saturday, May 14, 2011

Between Jumps

Capturing The Moment

An Angel Walks

Fabienne Paderes

Walking Alone

walking alone
with Basho
in my pocket

Maeara
May 14, 2011

Thursday, May 12, 2011

After The Kiss

after the kiss--
her eyes
sparkle more often

Maeara
May 13, 2011

Between Jumps

between jumps
and your smile
a revolution

Maeara
May 12, 2011

Every Flower

every flower
has a butterfly—
but this Ilang-Ilang

Maeara
May 12, 2011

Monday, May 09, 2011

Between Jumps

between jumps over the water
and your sigh
a step closer to your heart

Maeara
May 9, 2011

Sunday, May 08, 2011

Not Alone Anymore

not alone
anymore--
your stream of thoughts

Maeara
May 8, 2011
(Mother's Day)

Thursday, May 05, 2011

Parody--1

old frog
on a new dissecting tray--
smell of formalin

Maeara
May 5, 2011

Monday, May 02, 2011

Strike Makaron

Strike makaron it mga saeakyan
Abung pasaherong habilin sa daean
Tao kon ano ro mahimo ku atong mga opisyales
Sa pagtinaas ku produktong langis?

Matan-aw eang ron siguro sanda
Paris ku mga nakataliwan ng mga strikes sa atong banwa
Total mahipos man lang ro mga gawakae sa karsada
Kon gauyon eon don sanda sa andang welga.

Ro hangin, init it silak ham-at ginapabay-an?
Ham-at sa lanngis gid lang kita nakasandig?
Ham-at indi paghimuon nga enerhiya
Ro hangin, ro silak nga kaabu-abu sa atong banwa?

Ro mga kapre, ro mga aswang sa Malakanyang
Ro mga pating, ro mga buaya sa atong kongreso
Owa eo't gina-obra kundi mag-inibestiga
Sa mga lion ag tigre ku atong banwa.

Ay, banwa? Magkaraya eon lang kita kara?
Magtinuhil-tunhil ku buwan ag bituon
Hasta kita malipong, matumba?
Banwa? Siin ro tawong naghambae nga ro daean tadlungon na?


May 2, 2011

Sunday, May 01, 2011

Mabuhay!

Mabuhay!
saeamat Heneral
sa eukas, sa pabaeon


Mabuhay!
salamat Heneral
sa pasalubong, sa pabaon)


Maeara
April 19, 2011

Dumaan Nga Sapa

dumaan nga sapa--
mahinay eon ro kala-kala
it mga pakaMaeara
April 18, 2011

Friday, April 29, 2011

Kon Agahon ag Makita Kita

Kon agahon ag makita kita
Rang adlaw masadya
Paris it antiyamis
Nga nakakita it bueak it tambis

Thursday, April 28, 2011

Pag-agi ko sa Karsada

Pag-agi ko sa karsada
May hakita ako nga daeaga
May suksok imaw nga saya
Ay gali may mga tato sa paa

Sunday, April 24, 2011

Calm river

calm river--
a fish wonders
why nobody bothers them

Tuesday, April 19, 2011

Super Moon

super moon--
shines again
now with Sirius

Maeara
April 19, 2011

For Celia Ledford

New Rose Blooms

Spica Novilla

Desirie Libutan Nabiong

Ela Jamolo

Ash Bob

Tigmaeaeais

Lingering Beauty

PompieA tribute to our pet dog, Pompie. He died on April 11, 2011, two days after this picture was taken.

Stars Fade

Mabuhay

Mabuhay!
saeamat Heneral
sa eukas, sa pabaeon


(Mabuhay!
salamat Heneral
sa pasalubong, sa pabaon)

Maeara
April 19, 2011

Sunday, April 10, 2011

sunrise

sunrise--
she whispers to me her new
boyfriend's name

Maeara
April 10, 2011

Wednesday, April 06, 2011

Wet Summer

wet summer--
tsunami cleans the city
too

Maeara
April 6, 2011

Grandpa

Grandpa--
1/4 a man
3/4 a child

Maeara
April 6, 2011

Thursday, March 31, 2011

Teddy LedesmaThanks to Emelyn Tiambong

Teddy Ledesma

his reflections
penetrate much deeper
now

Maeara, March 31, 2011

(For the late Teddy Ledesma, former U.P. in the Visayas professor

Sunday, March 20, 2011