Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, January 22, 2019

Luwa: May Hakilaea ako nga daeaga

May hakilaea ako nga daeaga.
Abaw kon imaw kumanta
Daog pa nana ro baka
Kon maghuma.
***Melchor F. Cichon
Jan 22, 2019