Total Pageviews

Search This Blog

Saturday, December 18, 2010

Thursday, December 16, 2010

Ruben Gamala

He creates sunshine
even after sundown--
Ruben Gamala

Melcichon
Dec. 16, 2010

Wednesday, December 15, 2010

Sunset My Lullaby

SunsetPhoto: Flord Calawag

setting sun--
only sounds
of gentle waves

Christmas Rosecold night--
Madelon offers Him
a fresh Christmas rose

Melcichon
Dec 15, 2010

Tuesday, December 14, 2010

Friday, December 10, 2010

Christmas Carol

Christmas Carol--
the stone that I stepped on
moves a little

Thursday, December 09, 2010

Christmas Eve

Christmas Eve--
Santa visits a clinic
to check his blood sugar

Maeara
Dec. 9, 2010

Wednesday, December 08, 2010

All I Want, Santa

Syesta

syesta--
gapahuway ro asul nga esmagol
sa kibueon nga dapa-dapa.

...Maeara
...Sept. 7, 2010

Tuesday, December 07, 2010

Nursing Board Exam

nursing board exam results
released--
SM smiles

Maeara
December 7, 2010

Sunday, December 05, 2010

Thursday, December 02, 2010

Monday, November 29, 2010

Galigid

galigid
ro bukid
sa bukid

Maeara
Nov 29, 2010

Gintueod

gintueod
ro tueod
it tueod

Maeara
Nov. 29, 2010

Sunday, November 28, 2010

Willow Tour

Willow tour--
her shadow
looks smaller than her body
***Melcichon, Nov.28, 2010

Wednesday, November 17, 2010

Saturday, November 13, 2010

Sunday, November 07, 2010

Ako Ro Akeanon

ni Melchor F. Cichon
Nov. 7, 2010

Ako
Ro Akeanon.

Buko't
Hiligaynon.

Galibot
Pareho't Akean.

Gaalimbukad
Gapadayo't pagsinueog.

Pero
Gabalik sa ginhalinan.

Ag magpadayon
Sa pagsinueog.

Kaibahan
Ku iba pa nga mga Akeanon.

Saturday, November 06, 2010

Little Boy


Little Boy--
she covers her face
to escape from smoke belching

Maeara
November 6, 2010

Ati-Ati

Ati-Ati--
tanan ro nagahinughaw
mga pekeng Ati

Maeara
Nov. 6, 2010

Thursday, November 04, 2010

A Beauty That Holds

Ugsad

ugsad--
ginakuhit ni Sean Marie
ro buean

Maeara
Nov. 4, 2010

Monday, November 01, 2010

Diwata

Nagsaka Si Juan

nagsaka si Juan
sa puno't narra
agod makita ro kaeangitan.

Maeara
November 1, 2010

Sunday, October 31, 2010

Sa Araw Na Ito

Kailangang masaya ka
ngayong araw na ito--
ipasok muna sa kaban,
sa baul,
ang mga tinik,
ang mga ulap
ng buhay.
Tingnan
ang sikat ng araw,
ang mga rosas,
ang mga ibong kumakanta.
Ang mga alon sa dagat
na masayang humahalik sa
dalampasigan.
Ang mga batang nagtatampisaw dito.
Hayaan ang lumulubog na araw
Sisikat din ito bukas.
Tingnan ang kanyang kaningningan.

Dapat nguniti ka
Sa araw na ito,
Dahil kaarawan mo!

Monday, October 25, 2010

Barangay Elections Day

barangay elections day--
all candidates
wear a smile

Maeara
Oct. 25, 2010

Sunday, October 24, 2010

Very Good Site

http://tobaccoroadpoet.blogspot.com/

Sambaliya
May tanum ako nga sambaliya*
Ginbunyagan ko kaina
Pag-abot ni Lola Juana
Ginpanuhpuh na ro anang bunga

Maeara
Oct. 24, 2010

*A wild maragoso

Wednesday, October 20, 2010

Cold Breeze

Cold Breeze

cold breeze
passing like the passing
dreams

--Melcichon
Oct. 20, 2010

Ro Eangbon Ni Lolo

owa eo't gabisita
sa eangbon ni Lolo--
magaeum nga kahapunanon

--Maeara
Oct. 20, 2010

Tuesday, October 19, 2010

May Ayam Ako Nga Mangtas

May ayam ako nga mangtas
Ginpaligid ko sa baeas
May nagguwa nga perlas
Ginregalo ko kay Tomas
-- —Maeara

Pag-uli Ko Sa Pinas

Pag-uli ko sa Pinas
May daea ako nga punsiras
Pag-agi ko sa eanas
Nasab-it, natastas
-—Maeara

Monday, October 18, 2010

Typhoon Juan 2

Typhoon Juan
packs its 225 kph winds--
no time to see Showtime

Maeara
Oct. 18, 2010

Typhoon Juan

Typhoon Juan--
our golden palay
sways back and forth

Melcichon
Oct. 18, 2010

Sunday, October 17, 2010

Chilean Miner

Chilean miner--
he kneels and raises his arms
upon seeing again the sun

Melcichon
Oct. 17, 2010

Saturday, October 16, 2010

Uphill Journey

uphill journey--
he faces
a steep mountain

--Melcichon
October 16, 2010

Raging Flood Water

raging flood water--
he looks
at the broken bridge

Melcichon
Oct. 16, 2010

Library Staff

Friday, October 15, 2010

Delivering A Lecture

delivering a lecture--
her smile speaks
louder than her voice

Melcichon
Oct. 15, 2010
Written after listening to a lecture on personnel matter at Great Saviour International Hospital

Sandra

Sunflower

Wednesday, October 13, 2010

The Sunset

All Saints Day

All Saints Day--
he steps on
an unknown tombstone

Melcichon
October 13, 2010

Tuesday, October 12, 2010

Before Breakfast

before breakfast--
he cleans the inside and out
of his cup

Maeara
October 12, 2010

Sunday, October 10, 2010

Sunset

sunset--
my grandpa sleeps
on my cradle

Maeara
Oct. 10, 2010

New Year

New Year--
I open the door
and look at the rising sun

Maeara
Oct. 10, 2010

Boracay Beach

Saturday, October 09, 2010

West Wind

west wind—
my mother’s smiling face
in my old cradle

Wednesday, October 06, 2010

Carlos Celdron

Holy Mass--
tourist guide Carlos Celdran
meets Fr. Damaso at Manila Cathedral

Saturday, October 02, 2010

Mountain RangerPhoto Credit: Gigi Cichon

Amihan

Fire Tree Blossom

Friday, October 01, 2010

Tuesday, September 28, 2010

In Every Sway

in every sway
of each of the golden leaf
I will remember you

Friday, September 24, 2010

Thursday, September 23, 2010

MoonrisePhoto credit: Cecile E. Solano-Winick

Wednesday, September 22, 2010

Brown Out

brown out--
louder mosquito sound
in our room

Maeara
Sept. 22, 2010

Between SmilePhoto taken in San Jose, Antique
Oct. 24, 2010
Originally written on
Sept. 22, 2010

Tuesday, September 21, 2010

Walking Alone

walking alone--
the dew refuses
to fall
--Mel Cichon

Saturday, September 18, 2010

First Kiss

after the first kiss--
a deep breathe
after every smile

Maeara
Sept. 18, 2010

After The First Kiss

after the first kiss--
the silence
between each smile

Maeara
September 18, 2010

Friday, September 17, 2010

Maagto Kita Sa Baybay

Maagto kita sa baybay
Mamueot kita it sigay
Itao naton kay Maymay
Agod taw-an kita it monay

Maeara
Sept. 17, 2010

Morning Rush Hours

morning rush hours--
an old woman
sweeps a city street

Maeara
September 17, 2010

Thursday, September 16, 2010

Low Tide

low tide--
children plant mangrove seedlings
along the shore

Maeara
September 16, 2010

Moonrise

moonrise--
not letting go
the moonshine in our palms

Maeara
September 16, 2010

Tuesday, September 14, 2010

August 23, 2010

August 23, 2010--
a black hole develops
in Luneta

Tawa-Tawa

Hilamon man lang ako kato
Ginagabot, ginahaboy sa basurahan
Ginasunog, gina-eapak-eapakan
Ku ulihi, ginatanum eon ako
Sa harden, ginabunyagan
Rang palibot ginahawan
Ginagabot, ginahugasan
Gina-eaga, gina-inum
Ay gali epektibong bueong
Sa makakamatay nga dengge.

Beneath

beneath
the heap of twigs and leaves
a symmetry

Monday, September 13, 2010

Remember

remember
the fallen Sampaguita
in Luneta

Maeara
Sept. 13, 2010

Summer Vacation

summer vacation--
looking at your home
pretending you're there

Maeara
Sept. 13, 2010

Sunday, September 12, 2010

Billiard Tournament

billiard tournament--
the player changes
his billiard stick

Maeara
Sept. 12, 2010

Saturday, September 11, 2010

Habagat

Habagat--
gaeagaak nga sanga
it mahogany

Maeara
Sept. 11, 2010

Inubaran nga Manok

dinner--
inubaran nga manok
brings me back to my childhood

Maeara
Sept. 11, 2010

Tuesday, September 07, 2010

Nag-agto Ako Sa Lezo

Nag-agto ako sa Lezo,
May hakita ako nga gwapo;
Gusto ko kunta kana makalamano
Ugaling nahuya ako.

Sunday, September 05, 2010

Old Stars

old stars leaving us
new stars relighting
the skies

Thursday, September 02, 2010

First Kiss
first kiss--
for a moment,
all moonlight

Maeara
September 2, 2010

Photo credit: http://images.search.yahoo.com/images/view?
Date retrieved: Sept. 2, 2010

Tuesday, August 31, 2010

Summer Full Moon

summer full moon--
poets toast
to her beauty

Maeara
August 31, 2010

August 6, 1945

August 6, 1945--
Little Boy
creates a mushroom cloud

Maeara
Agust 31, 2010

Monday, August 30, 2010

Sunday, August 29, 2010

Wednesday, August 25, 2010

May Hostage Sa Luneta

May hostage sa Luneta.
Mayad eang ay igto si Korina;
Kinupkupan ako nana,
Imaw ro haigo it bala.

Tuesday, August 24, 2010

Luneta Hostage

Luneta hostage--
the world sees and hears
the gunfires

Maeara
August 23, 2010

Sunday, August 22, 2010

Sagibin

After Lunch

after lunch--
a father washes the dishes
of his grown-up children

Maeara
August 22, 2010

Black Hole

black hole--
the earth touches
the sun

Thursday, August 19, 2010

Sunday, August 15, 2010

Dawn to Dusk

dawn to dusk
her beauty lingers
in my mind

Maeara
August 15, 2010

The Beauty That Eyes Follow

57 Cents for a Church

deadbed--
a girl saves 57 cents
to help build a church

Maeara
August 15, 2010

Tatay Omeng

Saturday, August 14, 2010

Passing Clouds

Meadows

Diwata ng Dagat
Note: This statue is located in UP Visayas Miag-ao Campos, Iloilo

Yen Yen ButterflyPhoto credit: Yen Yen

Friday, August 13, 2010

Hanie

Superbug Bacteria


Photo credit: http://article.wn.com/view/2010/08/13/Health_ministry_rejects_superbug_report/

fazed by
the Superbug bacteria--
the doctors

Maeara
August 14, 2010

Thursday, August 12, 2010

Dengue Fever

all hospital beds
occupied--
dengue fever

Maeara
August 12, 2010

Papaya

papaya's leaves
turn yellow
start of rainy season

Ramadan

the MILF declare
ceasefire--
start of Ramadan

Maeara
August 12, 2010

Wednesday, August 11, 2010

Her Smile SealsPhoto Credit: Jonah Eliza Prado

Tuesday, August 10, 2010

Pastrana ParkPhoto Credit: Jonah Eliza Prado

Monday, August 09, 2010

Sean Marie's Sixth Birthday


This is the invitation her Tito Gigi prepared for her birhtday.

Off Time


off time--
she asks me if I can write her again
a haiku

Photo credit: Unknwon

Yen Yen With MissyPhoto credit: Yen Yen