Total Pageviews

Search This Blog

Monday, September 28, 2015

Sunday, September 27, 2015

Tuesday, September 08, 2015

Alone, I came

Alone, I came
Alone, I will go home
***Sept. 8, 2015

Einzoely Agcaoili


Tuesday, September 01, 2015

Pagbutang it Lingganay Sa Liog it Kuring

Pagbutang it Lingganay Sa Liog it Kuring
Ni Aesop
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
September 1, 2015

 Nagtawag it miting ro Eanggam agod malibre sanda sa andang kaaway, si Kuring.

Gusto nanda masayran kon ano ro mayad nga paagi agod masayran eagi nanda kon manog-abot eon si Kuring, agod may oras pa sanda nga makapaeayo. Busa may mapiniino gid sanda nga paagi agod indi permi mabutang sa peligro ro andang kabuhi kay Kuring.

Abu nga plano ro andang hadumduman, apang owa gid sanda't napilian nga paagi. Sa ulihi may naghambae:

“May simple ako nga solusyon, ag sa panan-aw ko epektibo gid ra. Owa kita’t obrahon kundi butangan naton it maisot nga lingganay ro liog it kuring agod paghueag na, matunog ro lingganay. Kon mabatian naton ro tunog it lingganay, sayod eon kita nga maabot ro atong kaaway.”

Tanan nga mga eanggam hay nakibot gid sa rayang suhisyon ag naghambae kon ham-at owa gid it may nakapiniino ku ratong paagi. Sa ulihi may sangka magueang nga eanggam ro tumindog ag nagpangutana:

“Sin-o katon ro makabit it lingganay sa liog ni Kuring?”

Owa't may nagbulonter.

Leksiyon: Maeumo eang magsugid, malisod ro maghimo.