Total Pageviews

Search This Blog

Wednesday, June 30, 2021

Tuesday, June 29, 2021

Summer Sunlight

Summer sunlight appears in this gloomy day when she smiles.

***
Her smile creates a summer sunlight even it's a gloomy day.
***
In a gloomy day, her smile creates a sunny day.
***
A sunny day becomes gloomy when she frowns.

Monday, June 28, 2021

Again

 Again

**Maeara
June 25, 2021

Again
He lies down
Half-naked on the landing
Of an over-pass
Where hundreds of blind pedestrians pass by.
He wishes someone would drop a coin on his cartoon bed,
Or a piece of pan de sal or a pack of biscuit
To fill in his empty stomach.
Fortunately, when a baby girl with her mother passes by
To this homeless man,
She drops her half-filled popcorn pack
Beside his bed.
In an instance,
He picks it up and looks up
To the cloudy skies
And starts munching its content.

Sunday, June 27, 2021

Saturday, June 26, 2021

Sige Eang, Paayawi!

 

Sige Eang, Paayawi!
Ni Maeara
June 26, 2021

Tanan nga pispis gahuni
Hasta magpaeaeos ro andang limog
O hasta maubusan it hangin ro andang mga baga.
Ro busay owa’t pahuway ra pagtinubod
Maski owa’t may gasag-ob
O owa’t eanas nga gahigop
Agod ro paeay, mais o baeatong makapabug-at it buesa
Ni Tatay ag ni Nanay.
Ro adlaw owa’t pahuway sa anang pagsinilak
Maski may galipod pa nga gae-um
Katuead sa pagsiniga ku mga bituon ag ku buean
Maski sige ro paghinapay-hapay ku niyog bangod sa bagyyo.
Pareho king pagdinuyan ku atong eabsag
Hasta ra makatueog.
Ag kon tueog eon
Owa man gihapon ro untat king pagpalibog
Kon ano ro ieamhay sa tinuea mo nga tangkong.
Samtang ring Beloved hay sige man ra anang
Pag-inung-ong it Tanduay
Sa binit it karsada kaibahan ka anang mga barkada.
Pero sige eang
Mauntat gid ron
Kon dueaw eon ra kalimutaw;
Kon indi eon imaw kadaea
Ku baso nga andang ginapalibot-libot
Hasta imaw magdupas-dupas
Sa anang pag-uli sa inyong baeay.

Ugsad

 ugsad--
nagpakita sg iya landong
ang kapayas
**Melchor F. Cichon
June 26, 2019

Friday, June 25, 2021

Dreaming

 

dreaming

until we no longer weep--

shooting star
**Maeara
June 25, 2021

Thursday, June 24, 2021

Tuesday, June 22, 2021

Sunflower

Sunflower--
mabatian ko ring tulalay
sa paghabyug king sipad
**Melchor F. Cichon
July 14, 2012

he spreads the rainbow

he spreads the rainbow over a red carpet for her to march on it Melcichon

Feb. 3, 2012

Sunflower

 Sunflower-- mabatian ko ring tulalay sa paghabyug king sipad     Melchor F. Cichon     July 14, 2012

Like
Comment

Monday, June 21, 2021

Saturday, June 19, 2021

Cyndilyn L. Agudo

 


Naligos sa Linaw, Sa Maeobog Nagbanlaw

        Naligos sa Linaw, Sa Maeobog Nagbanlaw

Naligos eon ngani sa linaw, sa  maeobog pa nagbanlaw. Saea gid, bukon abi?

Sa pihak nga bahin, ibutang naton sa sangka pamilya nga may unga o mga unga.

Owa’t magueang nga ro andang mga unga hay mangin saeaguron o kriminal. Ruyon ro rason kon ham-at ginaeaygayan ro mga unga ku andang mga magueang agod magbahoe sanda nga may mayad nga batasan, nga gasunod sa laye, nga indi magpanakaw, o magsakit sa anang isigkatawo. Ruyon man ro rason kon ham-at ro mga unga, kon masarangan eang man, hay ginapatuon it andang mga ginikanan agod sa ulihi hay mag-aeam sanda ag makabulig sa pagpa-uswag bukon eang ku andang pangabuhi, kundi ro pangabuhi ku andang pamilya. Sa ulihi hay makabulig man sanda sa andang banwa. Basi sa ulihi hay mangin madinaeag-on nga negosyante o mangin mauswagon nga doktor o kon ano man nga propesyunal. O basi mangin scientist o inventor.

Ugaling may mga unga gid nga maski anong turo mo kanda it mayad nga pamatasan hay matig-a gid ra ueo. Embes nga magsueod sa klase hay maagto sa komputiran o mag-inum-inum kaibahan ka anang mga kabarkada. Ag bangod sa kakueangan it inugbakae it sigarilyo o tanduay hay manakaw o magbaligya it droga ag kon madakpan eon ngani hay mag-inampo nga indi sanda pagpresuhon. Pero ulihi eon ro tanan.

Mayad eang ay may mga grupo nga bukas ro andang paead nga handa magbulig sa mga tawo nga nagkasaea ag may handum pa nga magbag-o.

Gay Ann Solanoy

 


Thursday, June 17, 2021

Sin-o Kita?

 Sin-o Kita?

Ni
Melchor F. Cichon
June 17, 2019

Hulat…
Maabot gid kuno ang oras ta
Nga makasulod kita sa mga malls,
Makatindog sa emtablado kag magdiskurso
Kag makasakay man sa barko kag sa eroplano.
Maabot gid kuno ang oras ta
Nga kon mag-abot ang Presidente sang Pilipinas
Indi na kita pagtipunon sa Guimaras—
Maayo pa gani kuno ang uhay
Kay kon madunot, abuno ini sang palay.
Maghulat lang anay kuno kita
Kay sa ulihi may patindugon nga eskuylahan
Sa barangay ta.
Waay gid kuno kita sang may nabal-an
Maski magsulat lang sang aton ngalan.
Magpinamata lang kuno ang nabal-an ta
Kag indi naton sila masarangan
Mapakaon, mapaiskuyla, mabistihan.
Dugang lang kuno kita sa pagdamo sang tawo sa kalibutn.
Kon patindugan man kita kuno sang mapuy-an
Aton man lagi kuno ini nga ginabayaan.
Waay gid sila kaintindi
Nga indi lang balay ang kinahanglan ta.
Pareho sa ila, luyag man naton nga may obra, may pangabuhian
Agud indi na kita mag-agwanta
Sa init kag sa ulan.
Indi na kita mag-agwanta
Nga waay panyaga, waay sang panihapon,
Agud indi na kita
Mag-agwanta sa mga matalum nga panunlog
Sang kapwa Pinoy nga mga kadugo lang man naton.
Indi na kita makita nga nagabitbit sang labsag ta
Kag magpakalimos sa mga simbahan, sa mga dalan.
Kag pag-abot sg gab-i
Indi na kita maghigda sa mga yab-ukon nga waiting shed—
Total imyon na man kita sa pneumonia, sa dengue.
Paghulat na lang bala
Ang masarang sg gobyerno ta?
Apang kon eleksiyon
Ginabagtas gid sg mga kandidato
Ang mga madanlog nga kaumhan;
Ginaubog ang mga suba nga lutayon
Makalamano lang sa aton
Para botohon lang naton sila.
Pagtaliwan sg eleksiyon
Sin-o kita?
Lutak, bato , kag boho sa highway.
Mga sunolugon nga laay nga hilamon sa lagwerta.
Ano ang aton ipanobli
Sa aton nga mga inapo?
Paghulat lang kag pag-agwanta?

Saturday, June 12, 2021