Total Pageviews

Search This Blog

Saturday, February 29, 2020

I Know

I Know
Melchor F. Cichon
Feb. 28, 2020
I know
You do not like to see the dawn anymore
Beside me
For you feel now
That it’s like seeing a setting sun.
I know you can bake ube pan de sal
With a smile
Without my presence
For you feel free
Like a flying eagle
In the sky
Without me.

Thursday, February 27, 2020

haiku, dusk

dusk--
holding the rusting pen
of my father
***Melchor F. Cichon
February 27, 2020

Monday, February 24, 2020

Saeamat Ginuo

Saeamat Ginuo
by Melchor F.Cichon
February 23, 2020

Saeamat Ginuo
Sa pagtao Mo't oportonidad
Nga ako makaagi
Sa rayang kalibutan;
Makaagi ag makapamati
Sa huni't maya
Sa kaeanasan;
Makaagi ag makakita
It ugsad, it pagsipeat it adlaw
Maski kon amat
Ginatabunan ra it maitum nga gae-um;
Makaagi ag mabatyagan
Ro kaeamig ag kainit
Ku hangin, ku adlaw
Ag pagkupkup kang Nanay ag Tatay
Ag kang mga unga't asawa.
Saeamat gid Ginuo
Ay ginpaagi Mo ako
Sa kalibutan ngara
Agod mabatyagan ko ro katam-is it dugos
Ag ro kaap-eod it apdo't pangabuhi.

Saturday, February 22, 2020

Ash Wednesday

Ash Wednesday--
student nurses eat
hotdogs and corned beef

 Melcichon
Feb 22, 2012

Tuesday, February 18, 2020

I Maybe Silent Now

I Maybe Silent Now
By Melchor F. Cichon
April 12, 1990

I maybe silent now
Now that the sun is setting
And I am locked in this dark cell.
I maybe silent now
Now that the moss is kissing my cold lips
While the worms are enjoying their feast.
But don't misunderstand me.
There are words that are better left unspoken.
There are messages that are better heard in silence.

Friday, February 14, 2020

Adlaw It Tagipusuon

Adlaw It Tagipusuon
***Melchor F. Cichon
February 14, 2020

Nag-abot kid man
Ro adlaw it tagipusuon.
Ugaling kay Itsong
Raya ro pinakamasubo nga adlaw
Ay ra Parayaw
Nagpanaw
Kaibahan ka bayaw.
Kunta
May adlaw man
It utok
Agod owa't
Magsunlog sa mga eaon.

Successful People


Thursday, February 13, 2020

Luwa, May Mansion Ako nga Baeay

May mansion ako nga baeay
Nga maeapit sa baybay;
Ginsueod ni Maymay
Ag ginpuno na ra it monay.
***Melchor F. Cichon
Feb. 13, 2020

Tuesday, February 11, 2020

Bakit Kay Ilap Mong Maunawaan?

Bakit Kay Ilap Mong Maunawaan?
Ni
Melchor F. Cichon
Dec 12, 2009

Hindi lang pumuti ang buhok ko
Kundi nagsilayas pa sila
Sa pag-uunawa ko sa ‘yo
Ngunit bigo pa rin ako.
Katulad sa pag-unawa ko sa bahaghari.
Kung bakit hindi ito sa gitna
Ko at ng araw?
Kung bakit nagbabasketbol ang aking puso
Kapag lumalapit ang aking sinisinta
At kapag lumalayo naman ito
Ang puso ko ay parang dahon ng akasya
Kapag umaawit na ang mga kuliglig?
Kung bakit ang larawan ng aking minamahal
Ay nakikita ko pa rin
Kahit tinatakpan ko na ng unan at kumot
Ang aking mga mata?
Kung bakit lumiliwanag ang buwan at mga bituin
Kahit ito ay tinatakpan ng maitim na ulap
Kung kapiling ko siya?
Kung bakit lahat ng kapaligiran ko ay kulay rosas
Kapag ang palaso mo’y nakaturok sa puso ko?
Bakit, Pag-ibig?
Bakit kay ilap mong maunawaan?

Friday, February 07, 2020

haiku, bunok

bunok--
daho't saging ro pandong
ni Tay Itsong
***Melchor F. Cichon
February 7, 2020

Wednesday, February 05, 2020

Sunday, February 02, 2020

haiku, a red rose

a red rose in your hand
an eternal tears
in your eyes
***Melchor F. Cichon
February 2, 2020

Haiku, Valentine's Day

Valentine’ s Day—
cool winds, and cold bench
your smiling picture
***Melchor Cichon

Saturday, February 01, 2020

Poem, Hambae Mo

Hambae Mo
by Melchor F. Cichon
Feb. 1, 2020

Hambae mo
Tipunon mo ro mga bituon sa eangit
Ag idawat mo kakon
Kapin pa kon
Madueom rang gabii.

Hambae mo
Hakupon mo ro kahayag
It ugsad
Ag idawat mo kakon
Kapin pa kon
Madueom rang gabii.

Hambae mo
Kon magbut-eak ro adlaw
Ag kon
May Typhoon Signal Number 5,
Hawanan mo ro kaeangitan
Agod indi ako madueman.

Apang
Siin ka eon makaron?
Makaron pa
Nga ligum-dueom rang
Tungang-gabii.