Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, February 13, 2020

Luwa, May Mansion Ako nga Baeay

May mansion ako nga baeay
Nga maeapit sa baybay;
Ginsueod ni Maymay
Ag ginpuno na ra it monay.
***Melchor F. Cichon
Feb. 13, 2020

No comments: