Total Pageviews

Search This Blog

Friday, August 17, 2007

Tangos Ilong

Kon ako mag-asawa
Pilion ko ro tangos-ilong
Ay kon maubusan ako't hamon
Imaw ro akong pritu-prituhon.

Thursday, August 16, 2007

Sunflower Field


Sunflower Field--
Conrad lifts her
to Cloud 10

Monday, August 13, 2007

Only in Australia


I take this as an exception.
I wrote a poem upon seeing a picture of a kangaroo inside a supermarket.


Only in Australia
by
Melchor F. Cichon

May forwarded message akong natanggap
Mula sa dati kong guro.
Isa sa mga larawang pinakita
Ay larawang ng kangaroo
Sa loob ng supermarket.
May tali ang leeg na hawak-hawak ng isang misis
Katulad ng kabayo.
At ang dalawa niyang paa ay may kadena
Katulad ng isang bilanggo.
Kawawang kanggaro ginawang pushcart.
Ang biniling tsukolate, hamon at kape ni misis
Ay linagay sa kanyang pouch sa tiyan.
Peru de bale, nakapasok naman siya sa supermarket
At nakakita ng iba’t-ibang tinda.
Baka kumain pa siya ng halo-halo
Sa lamesa pagkatapos ng grocery.
Nakita pa siya ng libo-libong tao.
Di katulad ng Ati.
Malayo pa sa main gate ng megamall
Ay tinataboy na siya ng blue guard.

Heat Wave

visiting again
my old town--
heat wave

Wednesday, August 08, 2007

After the Fishing Season


after the fishing season
the cry
of the coral reefs

Friday, August 03, 2007

First Full Moon

first full moon--
the brightness
of Sirius

(for the people of Trinidad and Tobago)

Wednesday, August 01, 2007

Loving Her Again

loving her again--
re-reading
her Valentine's card